.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

Підготовка бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти та на базі диплома молодшого спеціаліста

 • Термін навчання: повний, скорочений
 • Вступні випробування: Сертифікати УЦОЯО з української мови та літератури, математики, географії або іноземної мови. Фаховий іспит для скороченого терміну навчання на базі диплома молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Учітеся, брати мої, думайте, читайте….”

Шевченко  Т.Г.

Випускова кафедра: управління персоналом і економіки праці:

телефон:  0673812122, моб:   0964564331

сайт:     http://www.tup.km.ua:8092/

Е-mail: utr@beta.tup.km.ua, upepfb@mail.ru

 

Підготовка фахівців здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавр – кваліфікація «бакалавр з управління персоналом і економіки праці» (4 роки навчання).

спеціаліст – кваліфікація «спеціаліст з управління персоналом і економіки праці» (на базі освітньо-кваліфікаційного  рівня «бакалавр», 1 рік навчання).

магістр – кваліфікація «магістр з управління персоналом і економіки праці» (на базі освітньо-кваліфікаційного  рівня «бакалавр» і «спеціаліст», 1 рік навчання).

 

Форма навчання: денна, заочна та дистанційна. Студенти спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» можуть здобувати другу вищу освіту.

 

ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Основні компетенції:

Сфера діяльності випускника: державні органі виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; страхові компанії; консалтингові фірми; банківські установи; торговельні та оптово-посередницькі організації; науково-дослідні інститути та вищі навчальні заклади; комерційні структури; господарства агропромислового комплексу; промислові підприємства і організації різної галузевої належності, форми власності та господарювання; туристичні та рекламні агенції; державні органи соціального захисту населення; контрольно-ревізійні і податкові управління; митниці; готельні господарства; різноманітні благодійні фонди та громадські організації.

Фахівці з управління персоналом і економіки праці можуть обіймати такі посади: президенти фірм, компаній, корпорацій; генеральні та виконавчі директори, радники, заступники, фахівці промислових підприємств, організацій, установ; керівники і провідні спеціалісти різноманітних органів державного управління та місцевого самоврядування; керівники і провідні спеціалісти обласних, місцевих і районних центрів зайнятості та бірж праці; керівники і провідні спеціалісти обласних, міських, районних управлінь праці та соціального захисту населення; керівники і провідні спеціалісти виробничих підрозділів і функціональних відділів на промислових підприємствах різної галузевої належності, різних форм власності та господарювання; керівники і провідні спеціалісти науково-дослідних інститутів з питань управління персоналом, економіки праці, соціальної економіки і політики; викладачі вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації; керівники і провідні спеціалісти страхових компаній, банків, контрольно-ревізійних і податкових управлінь тощо; керівники і провідні спеціалісти різноманітних благодійних фондів та громадських організацій.

Перелiк предметiв навчання