.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування)

Підготовка бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти та на базі диплома молодшого спеціаліста

 • Термін навчання: повний, скорочений
 • Вступні випробування: Сертифікати УЦОЯО з української мови та літератури, математики, географії або іноземної мови. Фаховий іспит для скороченого терміну навчання на базі диплома молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

це фахівець з базовою економічною освітою, яка дає право на виконання професійних обов’язків фахівців економічного спрямування на посадах керівного складу середньої ланки та виконавчого рівня.

БАКАЛАВР

Повна форма навчання на базі повної середньої освіти

Скорочена форма навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Термін навчання

5 років – дистанційна форма

2 роки – дистанційна форма

Предмети ЗНО:

Українська мова і література, Історія України,

Географія або Математика або Іноземна мова

Для споріднених спеціальностей:

фінанси і кредит;

прикладна статистика

оціночна діяльність

діловодство

інформаційна діяльність підприємства

Фаховий іспит

Для всіх інших спеціальностей:

перехресний вступ *

1. Вступне фахове випробування

2. Додатковий іспит зі спеціальності

* Хмельницький національний університет

з метою впровадження європейської практики у підходах до організації

бакалаврської підготовки

розширює можливості прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня

«бакалавр».

Університет у 2016 році оголошує набір студентів на навчання

за спеціальністю «Фінанси, банківська справи та страхування»

Ступінь вищої освітиФорма навчання

Умови вступу

Вступні іспити

БАКАЛАВР

дистанційна

на перший курс

(зі скороченим строком навчання)

На основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

Вступне фахове випробування

Додаткове вступне випробування

!!! тривалість навчання 2 роки

Сучасні фінансові відносини між окремими суб’єктами ринку потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Саме на набуття вмінь та навичок для вирішення цих завдань спрямована освітня програма для бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування.

Компетенції

Бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування:

- вміння управляти доходами й витратами (видатками) держави та суб’єктів господарювання;

- вміння управляти грошовими потоками;

- організація та проведення фінансового контролю;

- фінансове планування та прогнозування на макро- та мікрорівні;

- регулювання й регламентування фінансових відносин на макро- та мікрорівні;

- забезпечення фінансового контролінгу у сфері бізнесу;

- здійснення фінансової аналітики та консалтингу;

- вміння використовувати переваги страхування як методу управління ризиками на макро- і мікрорівні;

- здатність вести роботу з укладення та обслуговування страхових договорів;

- розуміння макроекономічних показників розвитку вітчизняного та світового страхових ринків і процесів, що там відбуваються;

- знання порядку призначення соціальних виплат, пенсій, допомог;

- здатність аналізувати показники діяльності окремої страхової компанії і виконання нею умов забезпечення платоспроможності;

- знання основних видів фінансових інструментів та їх застосування на фінансовому ринку;

- знання основ фундаментального та технічного аналізу на фінансовому ринку;

- знання з організації діяльності та функціонування міжнародних фінансових інституцій;

- організація діяльності фінансових посередників;

- здатність розробляти стратегії управління ризиками на фінансовому ринку.

Сфери застосування отриманих знань

Фахівці підготовлені для фінансової, організаційно-управлінської, аналітичної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного банку України, комерційних банках, органах Державної казначейської служби (Казначейства), Державної фіскальної служби (податкові інспекції, митниці), Державної аудиторської служби, на рівні підприємств і об’єднань різних галузей господарства, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, регіональних фінансових управліннях тощо.

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування може обіймати наступні посади:

- економіст з фінансової роботи;

- консультант з економічних питань;

- економіст з податків і зборів;

- економіст з планування;

- аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;

- державний аудитор;

- казначей;

- фінансовий менеджер;

- фінансовий контролер;

- спеціаліст фінансового відділу;

- відповідальний працівник банку;

- відповідальний працівник страхової компанії;

- професіонал з цінних паперів;

- професіонал у сфері біржової діяльності;

- професіонал з депозитарної діяльності;

- професіонал з торгівлі цінними паперами.

Перелiк предметiв навчання