.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування)

Пiдготовка магістрів на базі освітнього рівня «бакалавр» і "спеціаліст"

 • Термін навчання: повний
 • Вступні випробування: Фахове вступне випробування (тестування); іспит з іноземної мови

Після отримання диплому бакалавра випускник може отримати ще диплом магістра. Форми навчання - денна, заочна, дистанційна. Навчання включає вивчення фахових дисциплін.

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування -
    це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру в галузі фінансів, банківської справи та страхування, має досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у сфері фінансів.

Фінанси – це основа сучасного цивілізованого суспільства. Вміння своєчасно та необхідних обсягах залучати, раціонально розподіляти, ефективно та ощадливо використовувати фінансові ресурси на всіх рівнях економічного господарювання визначає значною мірою ступінь задоволення суспільно-необхідних потреб, рівень життя народу, зумовлюючи перспективи позитивних тенденцій і напрямів фінансового розвитку держави.

Важливою передумовою розв’язання складних фінансово-економічних взаємин суб’єктів фінансового ринку є наявність високо кваліфікованих фахівців, підготовку яких здійснює

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

Сайт кафедри http://fbs.km.ua

(тел. 067-9911320)

Магістерська програма є універсальною з точки зору охоплення бізнес-процесів і видів фінансових послуг з орієнтацією на управлінську діяльність.

Сфера діяльності випускника:

· підприємства, установи та організації;

· науково-дослідні інститути та вищі навчальні заклади;

· бюджетні установи та державні фонди;

· органи Державної казначейської служби (Казначейство);

· органи Державної фіскальної служби (податкові інспекції, митниці);

· органи Державної аудиторської служби (Державної фінансової інспекції);

· банківські установи;

· фінансові управління різних рівнів підпорядкування;

· страхові компанії;

· біржові установи;

· консалтингові компанії;

· державні органи соціального захисту населення;

· міжнародні фінансові та інвестиційні фонди.

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування може обіймати наступні посади:

· фінансовий директор;

· генеральний та виконавчий директор;

· провідний спеціаліст науково-дослідного інституту;

· науково-педагогічний працівник вищого навчального закладу;

· фінансовий аналітик;

· фінансовий консультант;

· керівник та провідний спеціаліст органів державного управління та місцевого самоврядування;

· директор, заступник директора, керуючий, провідний спеціаліст банківської установи;

· директор, головний бухгалтер, провідний спеціаліст страхової компанії;

· брокер, маклер, дилер;

· керівник і провідний спеціаліст міжнародних фінансових та інвестиційних фондів.

Перелiк предметiв навчання