.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

Спеціальності

УПЕП(мб) Економіка
Освітня програма – Управління персоналом та економіка праці
Пiдготовка магістрів на базі освітнього рівня «бакалавр», "спеціаліст", "магістр"

Набір на спецiальнiсть УПЕП(мб) у цьому році не проводиться
 
 
ФН(мб) Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня програма – Фінанси, банківська справа та страхування
Пiдготовка магістрів на базі освітнього рівня «бакалавр», "спеціаліст", "магістр"

Набір на спецiальнiсть ФН(мб) у цьому році не проводиться
 
 
ФУМ Філологія
Освітня програма – Філологія. Українська мова та література
Підготовка бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти

Набір на спецiальнiсть ФУМ у цьому році не проводиться