.

CENTRUM SZKOLENIOWE DLA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
WIADOMOŚCI I INFORMACJA

Hormonogramy procesu edukacyjnego, czas dyżurów i egzaminów