.

CENTRUM SZKOLENIOWE DLA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY

Specjalności

 Strona prezentowana jest w języku angielskim, kody ukraińskie.

  

IТП Computer Science. Computer Science.
 
ВВ(к) Consumer Industry Technologies. Development and Design of Footwear and Harberdashery.
 
ВВ(мб) Consumer Industry Technologies. Development and Design of Footwear and Harberdashery.
 
ВВ(т) Consumer Industry Technologies. Development and Design of Footwear and Harberdashery.
 
ЕК Economics. Economic Cybernetics.
 
ЕК(мб) Economics. Economic Cybernetics.
 
ЕКЛ Епvігопmепtаl studies. Ecology.
 
ЕП Economics. Economics and Business Analytics.
 
ЕП(мб) Economics. Economics of Enterprise.
 
МК Мarketing. Мarketing.
 
МК(мб) Мarketing. Мarketing.
 
МО(в) Management. Management and Administration Management and Administration of Business.
 
МО(в,мб) Management. Business Administration.
 
МО(гр) Management.
 
МО(м) Management. Management of Customs Business.
 
МО(н) Management. Management of Organization.
 
МО(н,мб) Management. Management of Organizations.
 
МО(у,мб) Management.
 
ОА Accounting and Taxation. Accounting and Taxation.
 
ОА(мб) Accounting and Taxation. Accounting and Taxation.
 
ПТБ Business, Trade and Exchange Activities. Entrepreneurship.
 
ПТБ(мб) Business, Trade and Exchange Activities. Entrepreneurship.
 
ПТБ(п) Business, Trade and Exchange Activities. Entrepreneurship.
 
ТТП Business, Trade and Exchange Activities. Trade.
 
УПЕП Economics. Personnel Management and Labor Economics.
 
УПЕП(мб) Economics. Personnel Management and Labor Economics.
 
ФН Finance, Banking and Insurance. Finance, Banking and Insurance.
 
ФН(мб) Finance, Banking and Insurance. Finance, Banking and Insurance.
 
ФУМ Philology. Philology. Ukrainian Language and Literature.
 
ШВ(к) Consumer Industry Technologies. Art Modeling, Design and Technologies of Clothing.
 
ШВ(мб) Consumer Industry Technologies. Artistic Patterning, Designing and Technologies of Garments.
 
ШВ(т) Consumer Industry Technologies. Art Modeling, Design and Technologies of Clothing.