.

CENTRUM SZKOLENIOWE DLA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY

SPECJALNOŚCI

Philology
Освітня програма – Philology. Ukrainian Language and Literature

 • Forma edukacji: pełny
 • Testy wstępne:

Lista przedmiotów objętych badaniem