Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

283. Проект нормативів ГДС

1. Визначення гідрографічних характеристик річки картометричним способом

Автор: Єфремова О.О.

 
 • 1
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу. Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

ОСНОВНІ МОРФОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЧОК

1. Річка, її притоки, річкова система.

2. Морфометричні характеристики річок.

1. Річкою називається водний потік, який протікає в природному руслі і живиться за рахунок поверхневого і підземного стоку. Атмосферні опади, які випадають на поверхню Землі, стікають у вигляді струмків. Ці струмки з’єднуючись дають початок річкам, які виносять свої води в океани, моря або озера. Місце на земній поверхні, де русло річки набуває чітко виражений обрис і в ньому спостерігається течія називається витоком. Річка може утворюватися від злиття двох річок. Тоді за її початок приймається місце їх злиття. Дуже часто річки беруть початок з болота, озера, джерела, льодовика. Визначення початку річки часто має умовний характер. Місце, де річка впадає в озеро, море, океан, або іншу річку називається її гирлом. Річка, яка впадає в озеро, море, океан, називається головною річкою, а річки, що впадають у неї, - притоками. Притоки можуть бути різних порядків. Ті притоки, що впадають безпосередньо в головну річку, називаються притоками першого порядку, притоки цих приток – притоками другого порядку і т.д. Американський гідролог Хортон запропонував іншу систему класифікації приток. По Хортону, річка, яка не має приток відноситься до річок першого порядку, яка має притоку першого порядку – до річок другого порядку і т.д. Таким чином головна річка має “n” порядок і чим більший порядок головної ріки тим більш складний характер носить річкова система цієї річки.

Річковою системою називається – сукупність усіх річок, що несуть свої води через головну річку в океан, море або озеро.

Річки, озера і болота, що знаходяться на даній території, складають – гідрографічну сітку цієї території; річки, що течуть по цій території, утворюють річкову сітку. Отже, річкова сітка є частиною гідрографічної сітки.

2. Термін "гідрографічні характеристики" відображає сукупність морфометричних та морфологічних характеристик, що відображують форму, розмір водних об`єктів і деяких фізико-географічних особливостей. До гідрографічних характеристик відносять довжину, ухил, звивистість ріки та інші.

Морфометричні характеристики водотоків

Довжина ріки - це відстань між витоком і гирлом визначена по топографічній карті або на місцевості. Для виміру довжини річки по карті користуються циркулем з розхилом 1 – 2 мм, або вдосконаленим курвиметром КС.

Середній нахил - падіння висоти на одиницю довжини потоку.

Звивистість - відношення довжини водотоки до довжини прямої від початку до гирла.

Річкова система – це сукупність усіх річок, що несуть свої води через головну річку в океан, море або озеро.

Повздовжній профіль річки – це графік, що показує зміну висотних відміток рівня води в річці або дна річки по довжині.

Характеристика картографічного матеріалу

Гідрографічні характеристики визначаються за топографічними картами масштабу 1:10 000 . . . 1:100 000 шляхом проведення картометричних робіт.

Точність розрахунку гідрографічних характеристик залежить від масштабу карти. Чим більший масштаб карти, тим вища точність визначення гідрографічних характеристик. Вибір оптимального масштабу карти наводиться в таблиці 1, в залежності від рельєфу.

Рельєф вважається рівнинним, якщо відносне коливання висоти в межах водозбору - 200 м, гірський - з висотами більш 200 м.

Таблиця 1 - Масштаби карт для визначення гідрографічних характеристик

Характер місцевості

Площа водозбору, км2

<1010-5050-200>200
Рівнинні, пустинні, заболочені, слабкорозчленовані райони1:10 0001:25 0001:50 0001:100 000
Гірські та розчленовані райони1:25 0001: 50 0001:100 0001: 100 000

1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

На відповіді виділений обмежентй термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп’ютера. Якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5, 6, 7
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке річка

1водний потік, що протікає в природному руслі і живиться за рахунок поверхневого і підземного стоку8, 9, 10
2частина дна долини, що затоплюється водою в періоди великої водності17
3природні водойми, що являють собою западини, заповнені водою, з уповільненим водообміном17
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке коефіцієнт звивистості річки

1це відношення довжини (ділянки) річки до прямої АВ, яка з’єднує виток і гирло річки (верхній і нижній створ)8, 9, 10
2це відстань між двома найбільш віддаленими точками басейну17
3відношення площі водозбору до довжини басейну17
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке витока

1місце на земній поверхні, де русло річки набуває чітко виражений обрис і в ньому спостерігається течія8, 9, 10
2водний потік, що протікає в природному руслі і живиться за рахунок поверхневого і підземного стоку17
3місце, де річка впадає в море, океан, озеро або іншу річку17
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке річкова система

1сукупність усіх річок, що несуть свої води через головну річку в океан, море або озеро11, 12, 13
2річки, озера, болота, що знаходяться на певній території17
3природні водойми, що являють собою западини, заповнені водою, з уповільненим водообміном17
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть формулу для визначення довжини річки

10283-01-009-01.gif17
20283-01-009-02.gif17
30283-01-009-03.gif11, 12, 13
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть формулу для визначення загальної неув`язки довжини річки

10283-01-010-01.gif17
20283-01-010-02.gif11, 12, 13
30283-01-010-03.gif17
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть формулу для визначення поправки на довжину ділянки річки

10283-01-011-01.gif14, 15, 16
20283-01-011-02.gif17
30283-01-011-03.gif17
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке середній похил водотоку

1відношення різниці відміток дна річки, або поверхні води у витоку і гирлі (на початку і кінці ділянки) до довжини річки (ділянки)14, 15, 16
2відношення відміток дна річки до довжини річки17
3відношення різниці відміток дна річки, або поверхні води у витоку і гирлі (на початку і кінці ділянки) до площі басейну17
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть формулу середнього схилу річки

10283-01-013-01.gif14, 15, 16
20283-01-013-02.gif17
30283-01-013-03.gif17
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі дані необхідні для побудови гідрографічної схеми річки

1довжини ділянок річки між притоками17
2довжини ділянок річки між притоками, довжини приток, довжина головної річки (досліджуваної ділянки)18
3довжини ділянок річки між притоками, довжини приток17
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПід яким кутом наносять довжини приток у місцях впадіння їх в головну річку

190 017
245 017
3довільним18
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке повздовжній профіль річки

1графік, що показує зміну висотних відміток рівня води в річці або дна річки по довжині18
2графік, що показує зміну висотних відміток рівня води в річці або дна річки по ширині17
3графік, що показує зміну довжини річки17
 
 • 17
Текст к ситуацииПомилка тесту

1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 18
Текст к ситуацииЗавершення тестування

1Продовжити виконання лабораторної роботи19
 
 • 19
Текст к ситуацииТема: Визначення гідрографічних характеристик річки картометричним способом.

Мета: навчитися визначати основні гідрографічні характеристики водотоків картометричним способом.


1Продовжити виконання лабораторної роботи20
 
 • 20
Текст к ситуацииМатеріали та устаткування:

1 Фрагмент топографічної карти;

2 Лінійка;

3 Курвиметр.


1Продовжити виконання лабораторної роботи21
 
 • 21
Текст к ситуацииВизначення довжини річки.

Довжина річки вимірюється в два прийоми, двічі.


1Продовжити виконання лабораторної роботи22
 
 • 22
Текст к ситуацииСпочатку знаходиться вся довжина від початку до створу в прямому і зворотному напрямках.

Для цього курвіметр ставлять на карту на витоку річки.

Чітко повторюючи лінію річки проводять курвіметром від витоки до створу.

Потім в зворотному напрямку.

Довжина річки визначається за формулою:

(1)

де - середнє визначення довжини в двох напрямках, см,

- поправка курвіметра,

- одна позначка курвіметра в масштабі карти.

Значення курвіметра занесені у протокол.

Відповідно до масштабу карти, скільки складає одна позначка курвіметра?


1100 м23
250 м30
310 м30
 
 • 23
Иллюстрация к шагу0283-01-023-00.jpg
Текст к ситуацииЗнаходимо середній похил річки.

Для цього визначаємо по карті висоту над рівнем моря витоки h1 і гирла (створу) h2 річки шляхом інтерполяції між горизонталями.

Висоти витоки та створу ділянки річки дорівнюють відповідно:


1397 м та 287 м24
2407 м та 307 м31
3367 м та 267 м31
 
 • 24
Текст к ситуацииРізниця відміток витоки та створу (або двох яких-небудь відміток за довжиною річки) називається падінням. Відношення падіння до довжини річки (або до довжини даної ділянки річки) називається схилок річки, в %:

(2)

де - падіння річки, м;

h1 - висота витоки річки, м;

h2 - висота створу річки, м;

L – довжина річки визначена за формулою 1.


1Продовжити виконання лабораторної роботи25
 
 • 25
Текст к ситуацииВизначення гідрографічної звивистості річки.

Річки в плані завжди мають звивисте окреслення. Звивистість залежить від місцевості, по якій тече річка, стійкості порід та ґрунтів, що становлять долину та русло, від розливу та динамічних явищ потоку.

Звивистість річки характеризується коефіцієнтом звивистості , який визначається за формулою:

Kз = L / AB (4)

де L - довжина річки, км;

АВ – довжина прямої, яка з’єднує витоку і ствір річки, км.

Річка на всьому протязі має різну звивистість. Тому АВ визначається, як сума довжин ділянок річки: АВ = АС + СВ.

В нашому випадку використовуємо АВ чи АС + СВ?


1АС + СВ26
2АВ32
 
 • 26
Иллюстрация к шагу0283-01-026.mp4
Текст к ситуацииГідрографічна схема річки.

Для побудови гідрографічної схеми річки на горизонтальній лінії (враховуючи масштаб), відкладають довжину річки з відліком відстані до впадіння приток. В тому ж масштабі наносять довжини приток у місцях впадіння їх в головну річку.

Значення курвіметра щодо довжини приток та довжини ділянок річки між притоками наведені в протоколі.

Під яким кутом наносять довжини приток у місцях впадіння їх в головну річку?


1під довільним кутом27
245033
390033
 
 • 27
Иллюстрация к шагу0283-01-027.mp4
Текст к ситуацииБудуємо поздовжній профіль річки, який показує зміну висотних відміток рівня води в річці або дна річки по довжині.

Профіль будується на підставі даних довжини річки і її висотних відміток, які визначаються по топографічній карті.

Будується профіль на міліметровому папері, де вісь Х – це довжина річки, км; вісь Y – висота ділянок річки, м.

Відкладаємо точки та з’єднуємо їх у графік розподілу довжини річки по висоті.

Скільки горизонталей перетинає ділянку річки, що розглядається у роботі?


1228
2334
3134
 
 • 28
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу.

1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Текст к ситуацииОформіть протокол та видішліть його викладачу.

Лабораторна робота № 1

Визначення гідрографічних характеристик річки картометричним способом

Мета: навчитися визначати основні гідрографічні характеристики річки картометричним способом.

Хід роботи

До основних гідрографічних характеристик водотоків відносять довжину річки, ухил, звивистість.

1 Довжина водотоку

Для визначення довжини водотоку (річки) необхідно знати початок та гирло (замикаючий створ).

Витока річки - місце, звідки вона бере початок. Витоком річки може бути озеро, льодовик, болото, або місце злиття двох річок.

Гирло річки - місце, де вона впадає в другу річку, озеро (водосховище) або море.

Довжиною річки називається відстань між витоком і гирлом, виміряна (в км) за картою великого масштабу за допомогою курвіметра КС.

Довжина річки вимірюється в два прийоми, двічі. Спочатку знаходиться вся довжина від початку до гирла в прямому і зворотному напрямках, а потім по ділянках в тій же послідовності. Різниця відліку між двома вимірюваннями повинна бути не більше 6 % при довжині лінії 10 см, та не більше 4 % - від 10 см до 100 см.

Довжина річки

(1)

де - середнє визначення довжини в двох напрямках, см,

- поправка курвіметра, см;

- одна позначка курвіметра в масштабі карти.

Показники курвіметра

Ділянка визначенняПоказники курвіметру
Від витоки до створу21,8
Від створу до витоки21,6

2 Середній схил річки

Поздовжній профіль річки характеризує зміну схилів поверхні води за течією річки. Різниця відміток верхів`я , та гирла (або двох яких-небудь відміток за довжиною річки) називається падінням. Відношення падіння до довжини річки (або до довжини даної ділянки річки) називається схилок річки, в %.

(2)

Ступінь округлення схилів в залежності від довжини річки задається в таблиці 2.

Таблиця 2 - Ступінь округлення схилів в залежності від довжини річки

Довжина річки (водотоку) , км

Ступінь округлення для поздовжніх схилів, %
менш 1010-99100 і більше
До 2000,050,55
Більше 2000,010,11

3 Гідрографічна звивистість річки

Річки в плані завжди мають звивисте окреслення. Звивистість залежить від місцевості, по якій тече річка, стійкості порід та ґрунтів, що складають долину та русло, від розливу та динамічних явищ потоку.

Звивистість річки характеризується коефіцієнтом звивистості (), який становить відношення довжини ділянки річки , виміряної по карті до довжини прямої , що з`єднує початок та кінець ділянки

(5)

де >1.

Річка на всьому протязі має різну звивистість. Тому спочатку коефіцієнт звивистості обчислюється для окремих ділянок, а потім визначається їх загальний коефіцієнт.

4 Гідрографічна схема річки

Для цього на горизонтальній лінії (враховуючи масштаб), відкладають довжину річки з відліком відстані до впадіння приток. Під довільним кутом в тому ж масштабі наносять довжини приток у місцях впадіння їх в головну річку.

Рисунок 1 - Гідрографічна схема річки

Показники курвіметра

Ділянка визначенняПоказники курвіметру
р. Тиха 2,8
р. Лугова4,0
р. Ракитна2,9
р. Соснова7,1
Від початку до р. Тиха 3,8
Від р. Тиха до р. Лугова 5,1
Від р. Лугова до р. Ракітна4,2
Від р. Ракітна до р. Соснова0,9
Від р. Соснова до с. Підлісне7,6

5 Поздовжній профіль річки

Повздовжній профіль річки показує зміну висотних відміток рівня води в річці або дна річки по довжині.

Профіль будується на підставі даних довжини річки і її висотних відміток, які визначаються по топографічній карті. При цьому визначаються довжини ділянок річки між горизонталями (відкладаються по горизонталі), які мають певні висотні відмітки (відкладаються по вертикалі).

Будується профіль на міліметровому папері. Вертикальний і горизонтальний масштаб вибирається довільно в залежності від довжини річки і перевищення відміток.

Рисунок 2 - Поздовжній профіль річки

Показники курвіметра

Ділянка визначенняПоказники курвіметру
Від початку до горизонталі 350 м 3,3
Від горизонталі 350 м до 300 м13,9
Від горизонталі 300 м до створу4,4

По кожному з пунктів лабораторної роботи наведіть розрахунки та відповідні графіки.

Висновок: на лабораторній роботі ми навчились визначати основні гідрографічні характеристики річки картометричним способом.


 
 • 30
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи22
 
 • 31
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи23
 
 • 32
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи25
 
 • 33
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи26
 
 • 34
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27