Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

724. Метеорологія і кліматологія

2. Вивчення порядку побудови рози вітрів

Автор: Артамонов Б.Б.

 
 • 1
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та отримати допуск (пройти тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та знову пройти тестовий контроль.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно порівнятиотримані результати з контрольними даними. Якщо дані тотожні, - лабораторна робота виконана. Якщо ні – Вам потрібно опрацювати лабораторну роботу ще раз.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи!


1Готовність до роботи2
 
 • 2
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 1 Загальні положення

1 Загальні положення

Вітер – це рух повітря в горизонтальному напрямку. Він характеризується трьома параметрами: напрямком, швидкістю і поривчастістю.

Напрямок вітру визначається тією частиною обрію, звідки переміщується повітряний потік, і вимірюється в метеорології в румбах або в градусах. Позначається напрямок початковими буквами назв румбів:

- П – північ;

- ПС – північ-схід;

- С – схід;

- ПдС – південь-схід;

- Пд – південь;

- ПдЗ - південь-захід;

- З – захід;

- ПЗ – північ-захід;

Швидкість вітру визначається кількістю метрів, які повітряний потік проходить в 1 сек (м/сек.).

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П., Науменко І.Ю. Метеорологія і кліматологія: Навчальний посібник. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 133 с.


1Матеріал засвоєний3
2Матеріал не засвоєний2
 
 • 3
Иллюстрация к шагу0724-02-003-00.jpg
0724-02-003.mp4
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 2 Прилади для визначення напрямку та вимірювання швидкості вітру

2 Прилади для визначення напрямку та вимірювання швидкості вітру

Основними приладами для вимірювання параметрів вітру є:

- флюгер;

- анеморумбометр;

- ручний анемометр.

Флюгер є розповсюдженим приладом для виміру напрямку та швидкості вітру (рисунок 1). Показником напрямку вітру у флюгера є двохлопастна флюгарка з противагою. Розрізняють флюгера з легкою дошкою (200 гр.) і з важкою (800 гр.), які виміряють швидкість вітру відповідно до 20 і до 40 м/сек.

1 - роза; 2 - флюгарка; 3 - противага; 4 - дошка; 5 - рама;6 – дуга; 7 - штифт

Рисунок 1 - Флюгер

Флюгер встановлюється на відкритому майданчику на висоті 8-12 м від землі або на даху будівлі. Над дахом він повинен розміщуватися на висоті не менш як 4 м.

Орієнтують флюгер по компасу або по полуденній лінії.

Анеморумбометр – дистанційний прилад (рисунок 2). Він призначений для виміру швидкості вітру, опосередкованої за 10-хвилинний інтервал, максимальної миттєвої швидкості вітру між термінами спостережень і напрямку вітру.

Принцип дії анеморумбометра заснований на перетворюванні швидкості та напрямку вітру в електричні величини. В комплект приладу входять: датчик, пульт та блок живлення.

Датчик анеморумбометра встановлюють на високому стовпі або на даху будівлі, а пульт і блок живлення – у службовому приміщенні.

Анеморумбометр М63-М1

Рисунок 2 - Анеморумбометр М63М1 з виходом на ПК

Ручний анемометр застосовують для виміру середньої швидкості вітру за певний період часу. Циферблат приладу має три шкали, по яким відраховуються тисячі, сотні, десятки й одиниці обертів. За показниками великої стрілки відраховуються десятки й одиниці обертів. За показниками двох маленьких циферблатів відраховують сотні та тисячі обертів.

Рисунок 3 – Крильчастий анемометр

Установка та спостереження. Для виміру швидкості вітру ручний анемометр встановлюють на дерев’яному стовпі визначеної висоти або тримають у витягнутій руці, циферблатом перпендикулярно напрямку вітру.

За різницею показників анемометру до і після спостережень, поділеної на час роботи приладу, визначають число поділок лічильника в 1 сек. Для виразу швидкості вітру в м/сек. Використовують документацію приладу.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П., Науменко І.Ю. Метеорологія і кліматологія: Навчальний посібник. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 133 с.


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал не засвоєний3
 
 • 4
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 3 Порядок побудови рози вітрів та оцінка отриманих результатів

3 Порядок побудови рози вітрів та оцінка отриманих результатів

На практиці, для правильного розміщення парків, захисних лісових смуг, проведення заходів щодо снігозатримання, а також виконання відповідних будівельних робіт необхідні відомості про переважні напрямки вітру в даній місцевості.

Для цього визначають повторюваність напрямку вітру по румбах (по 8 або 16) на підставі щоденних спостережень за багаторічний період. Дані цих спостережень виражають у відсотках.

Для наочного уявлення режиму вітру в даному місці для місяця, сезону, року за даними повторності будується роза вітрів. Для її побудови із однієї точки (центру) за напрямками 8 або 16 румбів, по відповідним осям відкладають відрізки, відповідні повторюваності напрямку вітру (у %) даного румбу у вибраному масштабі. Отримані точки на румбах з’єднують прямими лініями. У центрі рози вітрів арабською цифрою показують кількість штилів.

Розглянемо порядок побудови рози вітрів на конкретному прикладі.

В таблиці 1 дана повторюваність напряму вітру для грудня по восьми румбах.

Таблиця 1 – Повторюваність напрямку вітру (%) і середня кількість штилів

Напрямок

вітру

місяць

ППССПдСПдПдЗЗПЗКількість штилів
грудень3735116102087

Спочатку креслять координатну сітку, залежно від кількості визначених румбів (для даного прикладу – 8), рисунок 4.

Рисунок 4 – Роза вітрів для грудня

Від центру координатної сітки, по кожному румбу відкладаються відрізки у відповідності з даними таблиці 1 у вибраному масштабі (наприклад: 1% відповідає 2 мм). Отримані точки з’єднують прямими лініями. У центрі записують кількість штилів за цей місяць. Порядок побудови рози вітрів показаний на малюнку.

Використовуючи побудовану розу вітрів, можна зробити наступні висновки:

- промислові об’єкти, об’єкти сільського господарства краще розташовувати з південного або північного боків від місця спостереження;

- лісові вітрозахисні смуги, снігозатримуючі споруди повинні мати напрямок з півночі на південь.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П., Науменко І.Ю. Метеорологія і кліматологія: Навчальний посібник. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 133 с.


1Матеріал засвоєний5
2Матеріал не засвоєний, потребує повторення4
 
 • 5
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Вам потрібно додаткове вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення»


1Матеріал засвоєний6
2Матеріал не засвоєний, потребує повторення2
 
 • 6
Текст к ситуацииПочаток тестування

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

- на відповіді виділений обмежений термін;

- час який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрану монітора комп’ютера;

- якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується


1До тестування готовий7, 8, 9, 10
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВітер – це рух повітря:8

1в горизонтальному напрямку11, 12, 13, 14
2в усіх напрямках27
3в вертикальному напрямку27
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки параметрів характеризує вітер

1один27
2два27
3три11, 12, 13, 14
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк визначається напрямок вітру?

1визначається тією частиною обрію, куди переміщується повітряний потік27
2визначається тією частиною обрію, звідки переміщується повітряний потік11, 12, 13, 14
3визначається в залежності від свого місцезнаходження27
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо позначає термін «вітер західний»?

1вітер дуне з заходу на схід11, 12, 13, 14
2вітер дуне з сходу на захід27
3вітер дуне на захід27
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий прилад дозволяє визначити швидкість і напрямок вітру?

1анеморумбометр15, 16, 17, 18
2ручний анемометр28
3аспіраційний психрометр28
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий прилад на флюгері дозволяє визначати напрямок вітру?

1штифт28
2дошка28
3двохлопастна флюгарка15, 16, 17, 18
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯку швидкість вітру дозволяє вимірювати флюгер з легкою дошкою?

1до 20 м/сек.15, 16, 17, 18
2до 40 м/сек.28
3до 60 м/сек.28
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа якій висоті встановлюють флюгер на відкритому майданчику?

1на висоті 1-2 м від землі28
2на висоті 4-6 м від землі28
3на висоті 8-12 м від землі15, 16, 17, 18
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа якій висоті встановлюють флюгер над дахом будівлі?

1не менш як 1 м28
2не менш як 4 м19, 20, 21, 22
3не менш як 8 м28
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк орієнтують флюгер відносно сторін світу?

1по компасу19, 20, 21, 22
2відносно входу метеорологічного майданчика28
3відносно інших приладів28
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯку швидкість вітру вимірює анеморумбометр?

1опосередковану за 1-хвилинний інтервал28
2опосередковану за 5-хвилинний інтервал28
3опосередковану за 10-хвилинний інтервал19, 20, 21, 22
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля виміру якої швидкості вітру може бути застосований ручний анемометр?

1найбільшої швидкості вітру за певний період28
2середньої швидкості вітру за певний період19, 20, 21, 22
3миттєвої швидкості вітру28
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки румбів використовують для визначення повторюваності напрямку вітру при побудові рози вітрів?

12 або 429
28 або 1623, 24, 25, 26
36 або 1229
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі дані щодо напрямку вітру потрібні для побудови рози вітрів?

1дані, отримані безпосередньо під час вимірювань29
2щоденні спостереження на протязі року29
3щоденні спостереження за багаторічний період23, 24, 25, 26
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ яких одиницях виражають дані спостережень за напрямком вітру для побудови рози вітрів?

1у відсотках29
2у відсотках з врахуванням кількості штилів23, 24, 25, 26
3у румбах29
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля чого потрібна роза вітрів?

1для наочного уявлення режиму вітру в даному місці23, 24, 25, 26
2для наочного уявлення режиму вітру29
3для визначення швидкості вітру29
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо записують у центрі кола рози вітрів?

1місяць спостережень29
2номер метеорологічної станції29
3кількість штилів30
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі висновки дозволяє робити роза вітрів?

1про швидкість вітру29
2про місця розташування відповідних об’єктів30
3стосовно прогнозу погоди29
 
 • 25
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк треба розташовувати лісові вітрозахисні смуги відносно рози вітрів?

1паралельно29
2під кутом 45 градусів29
3перпендикулярно30
 
 • 26
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк треба розташовувати снігозатримуючі смуги відносно рози вітрів?

1перпендикулярно30
2паралельно29
3під кутом 45 градусів29
 
 • 27
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи


1Повернутися до теоритичного матеріалу2
2Почати тестування5
 
 • 28
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи


1Повернутися до теоритичного матеріалу3
2Почати тестування5
 
 • 29
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи


1Повернутися до теоритичного матеріалу4
2Почати тестування5
 
 • 30
Текст к ситуацииЗавершення тестування

Вітаємо! Ви успішно пройшли тестовий контроль й можете переходити до виконання лабораторної роботи


1Початок самостійного виконання лабораторної роботи31
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0724-02-031-00.jpg
Текст к ситуацииТема: Практична побудова рози вітрів

Мета: навчитися самостійно будувати розу вітрів за даними метео спостережень та враховувати отримані результати у практичній діяльності

Для початку роботи Вам необхідно підготувати необхідне приладдя і після цього прийняти рішення щодо початку виконання лабораторної роботи

Перелік приладдя та матеріалів для виконання лабораторної роботи

1 Папір «міліметрівка» або «в клітинку» для побудови рози вітрів.

2 Простий гостро заточений олівець та гумка.

3 Лінійка з сантиметровою шкалою.

4 Циркуль або трафарет з колом різного діаметру.

5 Транспортир.

6 «Офіцерська лінійка» - дозволяє поєднати функції звичайної лінійки, транспортира та трафарету з колом різного діаметру.


1Почати виконання лабораторної роботи32
2Необхідно повторити теоритичні відомості4
 
 • 32
Текст к ситуацииОтримання завдання на виконання лабораторної роботи

Завдання для практичного виконання лабораторної роботи

У таблиці 2 дана повторність напрямку вітру для січня за період 2007-2010 років за восьми румбами.

У таблиці 3 дана повторність напрямку вітру для січня за 2011 рік.

Використовуючи дані таблиці 2-3 визначити дані щодо побудови рози вітрів, побудувати розу вітрів для січня для даної місцевості та зробити висновки щодо доцільності розташування промислових підприємств, підприємств сільського господарства, лісозахисних та снігозатримуючих смуг відносно місця спостереження.

Таблиця 2 - Повторюваність напрямку вітру (%) і середня кількість штилів за 2007-2010 роки

Напрямок

вітру

місяць

ППССПдСПдПдЗЗПЗКількість штилів
січень226101420103152

Таблиця 3 - Повторюваність напрямку вітру (%) і середня кількість штилів за 2011 рік

Напрямок

вітру

місяць

ППССПдСПдПдЗЗПЗКількість штилів
січень18888406754

1Завдання зрозуміле33
2Необхідно повторити теоритичні відомості4
 
 • 33
Текст к ситуацииВизначення даних по румбах для побудови рози вітрів. Порівняння їх з контрольними даними

Таблиця 4.1 - Повторюваність напрямку вітру (%) і середня кількість штилів для побудови рози вітрів

Напрямок
вітру
місяць
ППССПдСПдПдЗЗПЗКількість
штилів
січень2079113085103

Таблиця 4.2 - Повторюваність напрямку вітру (%) і середня кількість штилів для побудови рози вітрів

Напрямок
вітру
місяць
ППССПдСПдПдЗЗПЗКількість
штилів
січень1991392873132

Таблиця 4.3 - Повторюваність напрямку вітру (%) і середня кількість штилів для побудови рози вітрів

Напрямок
вітру
місяць
ППССПдСПдПдЗЗПЗКількість
штилів
січень2151010339774

1Таблиця 4.134
2Таблиця 4.242
3Таблиця 4.342
 
 • 34
Текст к ситуацииКреслення координатної сітки для побудови рози вітрів («міліметрівка» формату А4 або «в клітинку» з зошита)

1Завдання виконано35
2Необхідно повторити теоритичні відомості4
 
 • 35
Текст к ситуацииВизначення масштабу креслення у відповідності з даними повторюваності напрямку вітру (%) і середня кількість штилів на цей час

11% відповідає 1 см координатної сітки43
21% відповідає 2 см координатної сітки43
31% відповідає 2 мм координатної сітки36
 
 • 36
Текст к ситуацииНанесення параметрів вітру за румбами на координатну сітку

1Завдання виконано37
2Необхідно повторити теоритичні відомості4
 
 • 37
Текст к ситуацииЗавершення побудови рози вітрів

1Завдання виконано38
2Необхідно повторити теоритичні відомості4
 
 • 38
Текст к ситуацииПеревірка отриманого результату шляхом порівняння з контрольними даними.

Контрольні данні

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3


1Рисунок 139
2Рисунок 244
3Рисунок 344
 
 • 39
Текст к ситуацииВисновок по отриманому кресленню. Об’єкти будівництва та сільского господарства для даної рози вітрів доцільно розміщувати:

1на сході та півдні45
2на сході та півдні40
3на заході та півночі45
 
 • 40
Текст к ситуацииВисновок по отриманому кресленню. Вітрозахисні смуги для даної рози вітрів доцільно розташовувати:

1захід - схід41
2північ - південь46
3схід - південь46
 
 • 41
Текст к ситуации

Вітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

Оформіть протокол та надішліть його викладачу!

Лабораторна робота №724-2

Тема: Вивчення порядку побудови рози вітрів

Мета: навчитися самостійно будувати розу вітрів за даними метеоспостережень та враховувати отримані результати у практичній діяльності

Матеріали, реактиви, устаткування: флюгер (анеморумбометр); лінейка; папір А-4; дані спотережень за режимом вітру за попередні роки; мікрокалькулятор; папір «міліметрівка» А4 або «в клітинку» для побудови рози вітрів; простий гостро заточений олівець та гумка; лінійка з сантиметровою шкалою; циркуль або трафарет з колом різного діаметру; транспортир; «офіцерська лінійка» - дозволяє поєднати функції звичайної лінійки, транспортира та трафарету з колом різного діаметру.

Обробка результатів

1 На підставі отриманих даних, їх аналізу та проведення розрахунків, заповнити таблицю 1:

Таблиця 1 – Повторюваність напрямку вітру (%) і середня кількість штилів

Напрямок

вітру

місяць

ППССПдСПдПдЗЗПЗКількість штилів

2 Накреслити координатну сітку для побудови рози вітрів (рисунок 1).

3 Визначити масштаб для побудови рози вітрів:

1% = ___ см (мм) графіка.

4 Побудувати розу вітрів.

5 Заповнити центр кола.

6 Графічно, на кресленні рози вітрів показати де доцільно розміщувати об’єкти будівництва та сільского господарства та вітрозахисні смуги.

7 Обґрунтувати своє рішення щодо п. 6.

Рисунок 1 – Координатна сітка для побудови рози вітрів


 
 • 42
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 43
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 44
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 45
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 46
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи40