Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

258. Моделювання i прогнозування стану довкiлля

3. Розрахунок категорії небезпечності підприємства. Побудова санітарно-захисної зони.

Автор: Гончар А.А.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0258-03-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретична частина

Визначення категорії небезпечності підприємства.

При розробці нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) їх об`єм та зміст залежить від категорії небезпечності підприємства (КНП). Для визначення категорії небезпечності використовують дані про викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

До першої категорії відносять підприємства із значенням КНП ³106. Підприємства І категорії утворюють навколо себе значні зони забруднення кількома забруднюючими речовинами (ЗР), де спостерігається концентрація у декілька разів перевищуюча санітарно-гігієнічні норми чистоти атмосферного повітря. На цих підприємствах приходиться планувати зниження кількості викидів з метою досягнення ГДВ по місту.

До другої категорії відносять підприємства із значенням 106> КНП ³104. Підприємства II категорії теж утворюють навколо себе значні зони забруднення, де концентрація у декілька разів перевищує гранично допустимі по декількох ЗР.

До третьої категорії відносять підприємства із значенням 104>КНП³103. Підприємства III категорії це одна з найчисельніших груп підприємств. Однак на їх долю припадає лише 10 -15% загальноміських викидів ЗР. В залежності від висоти труб джерел викидів (ДВ) вони можуть як перевищувати, так і не перевищувати допустимі нормативи викидів. Перевищення має місце від низьких та неорганізованих ДВ.

До четвертої категорії відносять підприємства із значенням КНП<103. Підприємства IV категорії це найменші підприємства з невеликими викидами ЗР. В цілому по місту на їх долю припадає лише 1-5% загальноміських викидів ЗР. Для таких підприємств практично можна встановлювати нормативи ГДВ на рівні фактичних викидів.

Категорію небезпечності підприємства (КНП) розраховують за формулою:

(1),

де: Mj - маса викиду j-ї речовини, т/рік (таблиця 3);

ГДКj- середньодобова ГДК j-ї речовини, мг/м3 (таблиця 2);

n - кількість ЗР, що викидається підприємством (таблиця 4);

aj - безрозмірна константа, що дозволяє співвідносити ступінь шкідливості j-oї речовини з шкідливістю сірчистого ангідриду (SO2). Визначається за таблицею 1.

В залежності від категорії небезпечності підприємства здійснюється облік викидів забруднюючих речовин в атмосферу і запроваджується періодичність контролю за викидами підприємств, а також призначається санітарно-захисна зона від джерел забруднення до житлових районів.

Для оцінки ступеня забруднення атмосфери речовинами, що виділяються, можна на підставі чисельного результату, отриманого від піднесення до степені від піднесення до степеня відповідного члена, що входить в рівняння. Розташовують речовини, що викидаються підприємством, в атмосферу за ступенем забруднення по спаданню (від максимального до мінімального).


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Після ознайомлення з теоретичними відомостями Ви повинні дати відповіді на питання, а у разі потреби повторити матеріал, повернувшись до теоретичних відомостей.


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування

На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп‘ютера. Якщо Ви не надали відповіді у відведений термін, відповідь не зараховується.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВід якої характеристики при розробці нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) залежить їх об`єм та зміст?

1Від категорії небезпечності підприємства9, 10, 11, 12
2Від значень ГДК забруднюючих речовин25
3Від значень ОБРВ забруднюючих речовин25
4Від значень ГДВ забруднюючих речовин25
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі дані використовують для визначення категорії небезпечності?

1Дані про викиди забруднюючих речовин в атмосферу9, 10, 11, 12
2Дані статистичної звітності області25
3Дані про скиди забруднюючих речовин25
4Дані про утилізацію пестицидів25
5Дані з енциклопедій та словників
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯке значення КНП для підприємств першої категорії небезпечності?

1КНП ³ 10000009, 10, 11, 12
210000 ≤ КНП <100000025
31000 ≤ КНП <1000025
41000 < КНП25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯке значення КНП для підприємств другої категорії небезпечності?

1КНП ³ 100000025
210000 ≤ КНП <10000009, 10, 11, 12
31000 ≤ КНП <1000025
41000 < КНП25
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯке значення КНП для підприємств третьої категорії небезпечності?

1КНП ³ 100000025
210000 ≤ КНП <100000025
31000 ≤ КНП <100009, 10, 11, 12
41000 < КНП25
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯке значення КНП для підприємств четвертої категорії небезпечності?

1КНП ³ 100000025
210000 ≤ КНП <100000025
31000 ≤ КНП <1000025
41000 < КНП9, 10, 11, 12
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі саме дані про викиди забруднюючих речовин слід використовувати для визначення КНП?

1Найменування, їх кількість, потужність викидів (т/рік), клас небезпечності, значення ГДК (ОБРВ)13, 14, 15, 16
2Фонові концентрації та значення ГДК забруднюючих речовин25
3Значення ГДВ та ТПВ забруднюючих речовин25
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо здійснюється в залежності від категорії небезпечності підприємства?

1Облік викидів забруднюючих речовин13, 14, 15, 16
2Встановлюють значення ГДВ або ТПВ забруднюючих речовин25
3Встановлюють значення ГДК або ОБРВ забруднюючих речовин25
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо здійснюється в залежності від категорії небезпечності підприємства?

1Призначається штраф за викид забруднюючих речовин25
2призначається санітарно-захисна зона17, 18, 19, 20
3Призначається відрядження працівників з метою лікування25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк розташовується санітарно-захисна зона промислових підприємств?

1від джерел забруднення до засобів очистки25
2від джерел забруднення до центру міста або населеного пункту25
3від джерел забруднення до житлових районів17, 18, 19, 20
4від джерел забруднення даного підприємства до джерел забруднення іншого підприємства25
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть за якою формулою визначають значення категорії небезпечності підприємства?

10258-03-015-01.gif17, 18, 19, 20
20258-03-015-02.gif25
30258-03-015-03.gif25
40258-03-015-04.gif25
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧи є певний порядок розташування речовини, що викидаються підприємством в атмосферу за ступенем забруднення?

1Ні25
2Так17, 18, 19, 20
3Правильна відповідь відсутня25
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо здійснюється в залежності від категорії небезпечності підприємства?

1Встановлюють вартість підприємства та його території25
2Встановлюють вартість підприємства та його території25
3запроваджується періодичність контролю за викидами підприємств21, 22, 23, 24
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВ якому порядку розташовують речовини, що викидаються підприємством в атмосферу за ступенем забруднення?

1по спаданню (від максимального до мінімального)21, 22, 23, 24
2по спаданню (від мінімального до максимального)25
3по зростанню (від максимального до мінімального)25
4по зростанню (від мінімального до максимального)25
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть визначення «санітарно-захисної зони»?

1ділянки землі під підприємствами, які створюють з метою збільшення шкідливого впливу відходів цих підприємств на здоров’я людини25
2ділянки землі під підприємствами, які створюють з метою збільшення шкідливого впливу відходів цих підприємств на здоров’я людини21, 22, 23, 24
3ділянки річок (водоймищ) навколо підприємств, які створюють з метою зменшення шкідливого впливу цих підприємств на здоров’я людини25
4ділянки землі навколо підприємств, які створюють з метою збільшення шкідливого впливу цих підприємств на здоров’я людини25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗ якої сторони від підприємства розташовують санітарно-захисні зони?

1З підвітряного боку21, 22, 23, 24
2З західного боку25
3З північного боку25
4Зі східного боку25
5З південного боку25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий вигляд мають санітарно-захисні зони промислових підприємств?

1Лісів чи лісових насаджень25
2Парків чи лісопарків26
3Клумб і альпійських гірок25
4Саркофагів чи куполів25
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо дозволяють розташовувати в межах санітарно-захисної зони?

1Заклади охорони здоров’я, освіти, дитячі садочки, санаторії, поліклініки25
2Заклади спорту, дитячі майданчики, стадіони, бігові доріжки, тенісні корти, поля для гольфу25
3адміністративно-службові приміщення, склади, гаражі, депо, лазні26
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа скільки категорій небезпечності поділяють підприємства за ступенем шкідливості?

1525
2426
3325
4225
5125
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа скільки класів поділяють санітарно-захисні зони?

1526
2425
3325
4225
5125
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Спробуйте знову після повторення теоретичних відомостей.

1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування

Вітаємо! Ви дали правильні відповіді на теоретичні питання і переходите до безпосереднього виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема: Розрахунок категорії небезпечності підприємства. Побудова санітарно-захисної зони. Уточнення згідно рози вітрів.

Мета: Знайомство з методами розрахунку категорії небезпечності підприємства (КНП) та основними класами санітарно-захисних зон


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Текст к ситуацииМатеріали, устаткування:

1 Персональний комп’ютер;

2 Калькулятор інженерний.


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Текст к ситуации

Завдання 1. Визначити категорію небезпечності підприємств за масою Mj та видовим складом забруднюючих речовин, що викидаються, користуючись даними табл. 1, 2, 3 та 4 за формулою (1).

З таблиці 4 відповідно до номера варіанту беруть речовини наведені в таблиці 2. З таблиці 3 відповідно до номерів речовин вибирають викид шкідливих речовин Mj, (т/рік). Результати занести до таблиці 5. Причому колонку (Мj/ГДК)ajпредставляють по спаданню (від максимального до мінімального значення). Визначити внесок кожної речовини в загальний рівень забруднення (%). Округлення проводити до другого знаку після коми. Підрахувати суму внесків кожної речовини, занести її до таблиці 5.

Завдання 2. Визначити розмір СЗЗ в залежності від КНП. До IV категорії відносяться підприємства з розміром СЗЗ V та IV класу.

Завдання 3. Записати висновки по роботі, в яких має бути вказано числове значення КНП, категорія небезпечності підприємства, клас СЗЗ, розмір СЗЗ, а також речовини внесок яких в загальний рівень забруднення становить більше 15%.

Таблиця 1 - Значення константи aj для речовин різних класів небезпечності

Константа

Клас небезпечності

1234
aj1,71,31,00,9

Таблиця 2 - Параметри забруднюючих речовин

№ п/пЗабруднююча речовинаГДКс.д, ГДКм.р, ОБРВ, мг/м3Клас небезпечності
1.Азоту двоокис0.042
2.Ангідрид сірчистий0.053
3.Аерозоль лакофарбувальних матеріалів0.14
4.Бензин нафтовий1.54
5.Бутилацетат0.14
6.Заліза окис0.044
7.Кислота сірчана (Н2SO4)0.12
8.Ксилол0.23
9.Марганець і його сполуки0.0012
10.Пил деревини0.14
11.Сажа0.053

Таблиця 3 - Маса викиду забруднюючих речовин

№ п/пЗабруднююча речовинаВикид

Mj, т/рік

1.Азоту двоокис5.8594
2.Ангідрид сірчистий0.5863
3.Аерозоль лакофарбувальних матеріалів9.0538
4.Бензин нафтовий11.264
5.Бутилацетат0.8567
6.Заліза окис2.3548
7.Кислота сірчана (Н2SO4)1.00968
8.Ксилол3.5086
9.Марганець і його сполуки0.9638
10.Пил деревини19.2308
11.Сажа7.8976

Таблиця 4 - Номера речовин, які вибираються з таблиці 3

Варіант12345678910
Речовини11, 2,6, 9, 4,1, 5, 4,11, 5,7, 3, 8,10, 4,3, 6, 8,8, 5, 1,4, 9, 7,6, 7, 8,
5, 7, 910, 86, 86, 7, 32, 105, 9, 24, 96, 32, 51, 2

Варіант11121314150
Речовини3, 4, 5, 1, 2, 610, 111, 3, 7 2, 3, 51, 3, 5
8, 1010,119, 6, 110, 27, 89, 11

Таблиця 5 - Представлення результатів розрахунку

Забруднююча речовинаКлас небезпечностіМаса викиду, Мj, т/рікГДКс.д., ГДКм.р., ОБРВ, мг/м3(Мj/ГДК)ajВнесок кожної речовини, %

(Мj/ГДК)aj/S(Мj/ГДК)aj

123456
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××

S(Мj/ГДК)aj=S(Мj/ГДК)aj/S(Мj/ГДК)aj =

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Текст к ситуацииВибираємо дані варіанта 0 із таблиці 4

1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 31
Текст к ситуацииПослідовно з таблиць 1-3 вибираємо дані для проведення розрахунків.

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 32
Иллюстрация к шагу0258-03-032.mp4
Текст к ситуацииДля зручності слід дані оформляти у вигляді таблиці. Рекомендується дану таблицю використовувати як чорнову, так як в процесі розрахунків слід дані представити у відповідному порядку.

(1),


1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 33
Текст к ситуацииВизначаємо значення (Мj/ГДК)aj для азоту двоокису. Вкажіть отримане значення …

1653,9334
257,7055
36,9155
47571,5255
5157,9555
 
 • 34
Текст к ситуацииВизначаємо значення (Мj/ГДК)aj для аерозолю лакофарбувальних матеріалів. Вкажіть отримане значення …

1653,9356
257,7035
36,9156
47571,5256
5157,9556
 
 • 35
Текст к ситуацииВизначаємо значення (Мj/ГДК)aj для бутилацетату. Вкажіть отримане значення …

1653,9357
257,7057
36,9136
47571,5257
5157,9557
 
 • 36
Текст к ситуацииВизначаємо значення (Мj/ГДК)aj для марганцю та його сполук. Вкажіть отримане значення …

1653,9357
257,7057
36,9157
47571,5237
5157,9557
 
 • 37
Текст к ситуацииВизначаємо значення (Мj/ГДК)aj для сажі. Вкажіть отримане значення …

Завдання 1. Визначити категорію небезпечності підприємств за масою Mj та видовим складом забруднюючих речовин, що викидаються, користуючись даними табл. 1, 2, 3 та 4 за формулою (1).

З таблиці 4 відповідно до номера варіанту беруть речовини наведені в таблиці 2. З таблиці 3 відповідно до номерів речовин вибирають викид шкідливих речовин Mj, (т/рік). Результати занести до таблиці 5. Причому колонку (Мj/ГДК)ajпредставляють по спаданню (від максимального до мінімального значення). Визначити внесок кожної речовини в загальний рівень забруднення (%). Округлення проводити до другого знаку після коми. Підрахувати суму внесків кожної речовини, занести її до таблиці 5.

Завдання 2. Визначити розмір СЗЗ в залежності від КНП. До IV категорії відносяться підприємства з розміром СЗЗ V та IV класу.

Завдання 3. Записати висновки по роботі, в яких має бути вказано числове значення КНП, категорія небезпечності підприємства, клас СЗЗ, розмір СЗЗ, а також речовини внесок яких в загальний рівень забруднення становить більше 15%.

Таблиця 1 - Значення константи aj для речовин різних класів небезпечності

Константа

Клас небезпечності

1234
aj1,71,31,00,9

Таблиця 2 - Параметри забруднюючих речовин

№ п/пЗабруднююча речовинаГДКс.д, ГДКм.р, ОБРВ, мг/м3Клас небезпечності
1.Азоту двоокис0.042
2.Ангідрид сірчистий0.053
3.Аерозоль лакофарбувальних матеріалів0.14
4.Бензин нафтовий1.54
5.Бутилацетат0.14
6.Заліза окис0.044
7.Кислота сірчана (Н2SO4)0.12
8.Ксилол0.23
9.Марганець і його сполуки0.0012
10.Пил деревини0.14
11.Сажа0.053

Таблиця 3 - Маса викиду забруднюючих речовин

№ п/пЗабруднююча речовинаВикид

Mj, т/рік

1.Азоту двоокис5.8594
2.Ангідрид сірчистий0.5863
3.Аерозоль лакофарбувальних матеріалів9.0538
4.Бензин нафтовий11.264
5.Бутилацетат0.8567
6.Заліза окис2.3548
7.Кислота сірчана (Н2SO4)1.00968
8.Ксилол3.5086
9.Марганець і його сполуки0.9638
10.Пил деревини19.2308
11.Сажа7.8976

Таблиця 4 - Номера речовин, які вибираються з таблиці 3

Варіант12345678910
Речовини11, 2,6, 9, 4,1, 5, 4,11, 5,7, 3, 8,10, 4,3, 6, 8,8, 5, 1,4, 9, 7,6, 7, 8,
5, 7, 910, 86, 86, 7, 32, 105, 9, 24, 96, 32, 51, 2

Варіант11121314150
Речовини3, 4, 5, 1, 2, 610, 111, 3, 7 2, 3, 51, 3, 5
8, 1010,119, 6, 110, 27, 89, 11

Таблиця 5 - Представлення результатів розрахунку

Забруднююча речовинаКлас небезпечностіМаса викиду, Мj, т/рікГДКс.д., ГДКм.р., ОБРВ, мг/м3(Мj/ГДК)ajВнесок кожної речовини, %

(Мj/ГДК)aj/S(Мj/ГДК)aj

123456
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××

S(Мj/ГДК)aj=S(Мj/ГДК)aj/S(Мj/ГДК)aj =

1653,9357
257,7057
36,9157
47571,5257
5157,9538
 
 • 38
Текст к ситуацииЗнаходимо сумарне значення (Мj/ГДК)aj усіх речовин. Записуємо його внизу відповідної колонки. Вкажіть отримане значення…

Завдання 1. Визначити категорію небезпечності підприємств за масою Mj та видовим складом забруднюючих речовин, що викидаються, користуючись даними табл. 1, 2, 3 та 4 за формулою (1).

З таблиці 4 відповідно до номера варіанту беруть речовини наведені в таблиці 2. З таблиці 3 відповідно до номерів речовин вибирають викид шкідливих речовин Mj, (т/рік). Результати занести до таблиці 5. Причому колонку (Мj/ГДК)ajпредставляють по спаданню (від максимального до мінімального значення). Визначити внесок кожної речовини в загальний рівень забруднення (%). Округлення проводити до другого знаку після коми. Підрахувати суму внесків кожної речовини, занести її до таблиці 5.

Завдання 2. Визначити розмір СЗЗ в залежності від КНП. До IV категорії відносяться підприємства з розміром СЗЗ V та IV класу.

Завдання 3. Записати висновки по роботі, в яких має бути вказано числове значення КНП, категорія небезпечності підприємства, клас СЗЗ, розмір СЗЗ, а також речовини внесок яких в загальний рівень забруднення становить більше 15%.

Таблиця 1 - Значення константи aj для речовин різних класів небезпечності

Константа

Клас небезпечності

1234
aj1,71,31,00,9

Таблиця 2 - Параметри забруднюючих речовин

№ п/пЗабруднююча речовинаГДКс.д, ГДКм.р, ОБРВ, мг/м3Клас небезпечності
1.Азоту двоокис0.042
2.Ангідрид сірчистий0.053
3.Аерозоль лакофарбувальних матеріалів0.14
4.Бензин нафтовий1.54
5.Бутилацетат0.14
6.Заліза окис0.044
7.Кислота сірчана (Н2SO4)0.12
8.Ксилол0.23
9.Марганець і його сполуки0.0012
10.Пил деревини0.14
11.Сажа0.053

Таблиця 3 - Маса викиду забруднюючих речовин

№ п/пЗабруднююча речовинаВикид

Mj, т/рік

1.Азоту двоокис5.8594
2.Ангідрид сірчистий0.5863
3.Аерозоль лакофарбувальних матеріалів9.0538
4.Бензин нафтовий11.264
5.Бутилацетат0.8567
6.Заліза окис2.3548
7.Кислота сірчана (Н2SO4)1.00968
8.Ксилол3.5086
9.Марганець і його сполуки0.9638
10.Пил деревини19.2308
11.Сажа7.8976

Таблиця 4 - Номера речовин, які вибираються з таблиці 3

Варіант12345678910
Речовини11, 2,6, 9, 4,1, 5, 4,11, 5,7, 3, 8,10, 4,3, 6, 8,8, 5, 1,4, 9, 7,6, 7, 8,
5, 7, 910, 86, 86, 7, 32, 105, 9, 24, 96, 32, 51, 2

Варіант11121314150
Речовини3, 4, 5, 1, 2, 610, 111, 3, 7 2, 3, 51, 3, 5
8, 1010,119, 6, 110, 27, 89, 11

Таблиця 5 - Представлення результатів розрахунку

Забруднююча речовинаКлас небезпечностіМаса викиду, Мj, т/рікГДКс.д., ГДКм.р., ОБРВ, мг/м3(Мj/ГДК)ajВнесок кожної речовини, %

(Мj/ГДК)aj/S(Мj/ГДК)aj

123456
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××

S(Мj/ГДК)aj=S(Мj/ГДК)aj/S(Мj/ГДК)aj =

110058
28448,0139
3653,9358
457,7058
56,9158
 
 • 39
Текст к ситуацииЗнаходимо внесок кожної речовини ( %) за формулою (Мj/ГДК)aj•100%/S(Мj/ГДК)aj. Вкажіть внесок азоту двоокису…

Завдання 1. Визначити категорію небезпечності підприємств за масою Mj та видовим складом забруднюючих речовин, що викидаються, користуючись даними табл. 1, 2, 3 та 4 за формулою (1).

З таблиці 4 відповідно до номера варіанту беруть речовини наведені в таблиці 2. З таблиці 3 відповідно до номерів речовин вибирають викид шкідливих речовин Mj, (т/рік). Результати занести до таблиці 5. Причому колонку (Мj/ГДК)ajпредставляють по спаданню (від максимального до мінімального значення). Визначити внесок кожної речовини в загальний рівень забруднення (%). Округлення проводити до другого знаку після коми. Підрахувати суму внесків кожної речовини, занести її до таблиці 5.

Завдання 2. Визначити розмір СЗЗ в залежності від КНП. До IV категорії відносяться підприємства з розміром СЗЗ V та IV класу.

Завдання 3. Записати висновки по роботі, в яких має бути вказано числове значення КНП, категорія небезпечності підприємства, клас СЗЗ, розмір СЗЗ, а також речовини внесок яких в загальний рівень забруднення становить більше 15%.

Таблиця 1 - Значення константи aj для речовин різних класів небезпечності

Константа

Клас небезпечності

1234
aj1,71,31,00,9

Таблиця 2 - Параметри забруднюючих речовин

№ п/пЗабруднююча речовинаГДКс.д, ГДКм.р, ОБРВ, мг/м3Клас небезпечності
1.Азоту двоокис0.042
2.Ангідрид сірчистий0.053
3.Аерозоль лакофарбувальних матеріалів0.14
4.Бензин нафтовий1.54
5.Бутилацетат0.14
6.Заліза окис0.044
7.Кислота сірчана (Н2SO4)0.12
8.Ксилол0.23
9.Марганець і його сполуки0.0012
10.Пил деревини0.14
11.Сажа0.053

Таблиця 3 - Маса викиду забруднюючих речовин

№ п/пЗабруднююча речовинаВикид

Mj, т/рік

1.Азоту двоокис5.8594
2.Ангідрид сірчистий0.5863
3.Аерозоль лакофарбувальних матеріалів9.0538
4.Бензин нафтовий11.264
5.Бутилацетат0.8567
6.Заліза окис2.3548
7.Кислота сірчана (Н2SO4)1.00968
8.Ксилол3.5086
9.Марганець і його сполуки0.9638
10.Пил деревини19.2308
11.Сажа7.8976

Таблиця 4 - Номера речовин, які вибираються з таблиці 3

Варіант12345678910
Речовини11, 2,6, 9, 4,1, 5, 4,11, 5,7, 3, 8,10, 4,3, 6, 8,8, 5, 1,4, 9, 7,6, 7, 8,
5, 7, 910, 86, 86, 7, 32, 105, 9, 24, 96, 32, 51, 2

Варіант11121314150
Речовини3, 4, 5, 1, 2, 610, 111, 3, 7 2, 3, 51, 3, 5
8, 1010,119, 6, 110, 27, 89, 11

Таблиця 5 - Представлення результатів розрахунку

Забруднююча речовинаКлас небезпечностіМаса викиду, Мj, т/рікГДКс.д., ГДКм.р., ОБРВ, мг/м3(Мj/ГДК)ajВнесок кожної речовини, %

(Мj/ГДК)aj/S(Мj/ГДК)aj

123456
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××
××××××××××××××××××

S(Мj/ГДК)aj=S(Мj/ГДК)aj/S(Мj/ГДК)aj =

17,7440
20,6859
30,0859
489,6259
51,8759
 
 • 40
Текст к ситуацииЗнаходимо внесок кожної речовини ( %) за формулою (Мj/ГДК)aj•100%/S(Мj/ГДК)aj. Вкажіть внесок аерозолю лакофарбу вальних матеріалів…

17,7460
20,6841
30,0860
489,6260
51,8760
 
 • 41
Текст к ситуацииЗнаходимо внесок кожної речовини ( %) за формулою (Мj/ГДК)aj•100%/S(Мj/ГДК)aj. Вкажіть внесок бутилацетату…

17,7461
20,6861
30,0842
489,6261
51,8761
 
 • 42
Текст к ситуацииЗнаходимо внесок кожної речовини ( %) за формулою (Мj/ГДК)aj•100%/S(Мj/ГДК)aj. Вкажіть внесок марганцю та його сполук …

17,7462
20,6862
30,0862
489,6243
51,8762
 
 • 43
Текст к ситуацииЗнаходимо внесок кожної речовини ( %) за формулою (Мj/ГДК)aj•100%/S(Мj/ГДК)aj. Вкажіть внесок сажі…

17,7463
20,6863
30,0863
489,6263
51,8744
 
 • 44
Текст к ситуацииЗнаходимо суму внесків (%) усіх забруднюючих речовин. Вкажіть значення суми внесків (%) ….

17,7464
210045
30,0864
 
 • 45
Иллюстрация к шагу0258-03-045.mp4
Текст к ситуацииЗа обрахованим сумарним значенням (Мj/ГДК)aj усіх речовин встановлюємо до якої категорії небезпечності відноситься підприємство? Вкажіть категорію небезпечності підприємства?

1III категорія небезпечності підприємства46
2II категорія небезпечності підприємства64
3I категорія небезпечності підприємства64
4IV категорія небезпечності підприємства64
5V категорія небезпечності підприємства64
 
 • 46
Текст к ситуацииЗа визначеною категорією небезпечності встановлюємо клас санітарно-захисної зони підприємства? Вкажіть клас санітарно-захисної зони підприємства?

Визначення розміру санітарно-захисної зони промислових підприємств

Санітарно-захисні зони (СЗЗ) – це ділянки землі навколо підприємств, які створюють з метою зменшення шкідливого впливу цих підприємств на здоров’я людини. Їх розташовують з підвітряного боку підприємств і засаджують деревами і чагарниками. Вони мають вигляд парків чи лісопарків. В СЗЗ дозволяється розміщувати адміністративно-службові приміщення, склади, гаражі, депо, лазні. Залежно від шкідливості забруднювачів, що викидаються, й можливості їх очистки кожне підприємство відносять до того чи іншого класу шкідливості. Відповідно до цього розрізняють п’ять класів СЗЗ.

Санітарно-захисна зона визначається також в залежності від КНП. Розрізняються вони за розміром санітарно-захисної зони.

І клас – 1000 м; ІІ клас – 500 м; ІІІ клас – 300 м; IV клас – 100 м;

V клас – 50 м.

До першого класу належать такі підприємства: хімічні, нафтопереробні, паперово-целюлозні та металургійні комбінати, алюмінієві та металоплавильні заводи; до другого – цементні, акумуляторні, гіпсові, вапнякові та азбестові заводи; до третього – керамзитові, скловатні заводи, ТЕЦ, заводи залізобетонних виробів, асфальтобетонні, кабельні; до четвертого – підприємства металообробної промисловості, машинобудівні заводи, електропромисловість; до п’ятого – підприємства легкої промисловості, консервні, електролампово-ліхтарні заводи.

СЗЗ не повинні використовуватися для розширення виробництва, розміщення шкіл, зон відпочинку, лікарень. Вони повинні бути озеленені й упорядковані. В цих зонах насаджують переважно пилостійкі дерева та дерева, що мають бактерицидні властивості (біла акація, береза, канадська тополя, шовковиця, дуб, грецький горіх, сосна, піхта).

Категорію небезпечності підприємства (КНП) розраховують за формулою:

(1),

де: Mj - маса викиду j-ї речовини, т/рік (таблиця 3);

ГДКj- середньодобова ГДК j-ї речовини, мг/м3 (таблиця 2);

n - кількість ЗР, що викидається підприємством (таблиця 4);

aj - безрозмірна константа, що дозволяє співвідносити ступінь шкідливості j-oї речовини з шкідливістю сірчистого ангідриду (SO2). Визначається за таблицею 1.


1III клас санітарно-захисної зони47
2II клас санітарно-захисної зони64
3I клас санітарно-захисної зони64
4IV клас санітарно-захисної зони64
5V клас санітарно-захисної зони64
 
 • 47
Текст к ситуацииЗа визначеним класом санітарно-захисної зони підприємства встановлюємо розмір санітарно-захисної зони підприємства? Вкажіть розмір санітарно-захисної зони підприємства?

Визначення розміру санітарно-захисної зони промислових підприємств

Санітарно-захисні зони (СЗЗ) – це ділянки землі навколо підприємств, які створюють з метою зменшення шкідливого впливу цих підприємств на здоров’я людини. Їх розташовують з підвітряного боку підприємств і засаджують деревами і чагарниками. Вони мають вигляд парків чи лісопарків. В СЗЗ дозволяється розміщувати адміністративно-службові приміщення, склади, гаражі, депо, лазні. Залежно від шкідливості забруднювачів, що викидаються, й можливості їх очистки кожне підприємство відносять до того чи іншого класу шкідливості. Відповідно до цього розрізняють п’ять класів СЗЗ.

Санітарно-захисна зона визначається також в залежності від КНП. Розрізняються вони за розміром санітарно-захисної зони.

І клас – 1000 м; ІІ клас – 500 м; ІІІ клас – 300 м; IV клас – 100 м;

V клас – 50 м.

До першого класу належать такі підприємства: хімічні, нафтопереробні, паперово-целюлозні та металургійні комбінати, алюмінієві та металоплавильні заводи; до другого – цементні, акумуляторні, гіпсові, вапнякові та азбестові заводи; до третього – керамзитові, скловатні заводи, ТЕЦ, заводи залізобетонних виробів, асфальтобетонні, кабельні; до четвертого – підприємства металообробної промисловості, машинобудівні заводи, електропромисловість; до п’ятого – підприємства легкої промисловості, консервні, електролампово-ліхтарні заводи.

СЗЗ не повинні використовуватися для розширення виробництва, розміщення шкіл, зон відпочинку, лікарень. Вони повинні бути озеленені й упорядковані. В цих зонах насаджують переважно пилостійкі дерева та дерева, що мають бактерицидні властивості (біла акація, береза, канадська тополя, шовковиця, дуб, грецький горіх, сосна, піхта).

Категорію небезпечності підприємства (КНП) розраховують за формулою:

(1),

де: Mj - маса викиду j-ї речовини, т/рік (таблиця 3);

ГДКj- середньодобова ГДК j-ї речовини, мг/м3 (таблиця 2);

n - кількість ЗР, що викидається підприємством (таблиця 4);

aj - безрозмірна константа, що дозволяє співвідносити ступінь шкідливості j-oї речовини з шкідливістю сірчистого ангідриду (SO2). Визначається за таблицею 1.


11000 м65
2500 м65
3300 м48
4100 м65
550 м65
 
 • 48
Текст к ситуацииВкажіть речовини, внесок яких в загальний рівень забруднення складає більше 15 %?

Визначення розміру санітарно-захисної зони промислових підприємств

Санітарно-захисні зони (СЗЗ) – це ділянки землі навколо підприємств, які створюють з метою зменшення шкідливого впливу цих підприємств на здоров’я людини. Їх розташовують з підвітряного боку підприємств і засаджують деревами і чагарниками. Вони мають вигляд парків чи лісопарків. В СЗЗ дозволяється розміщувати адміністративно-службові приміщення, склади, гаражі, депо, лазні. Залежно від шкідливості забруднювачів, що викидаються, й можливості їх очистки кожне підприємство відносять до того чи іншого класу шкідливості. Відповідно до цього розрізняють п’ять класів СЗЗ.

Санітарно-захисна зона визначається також в залежності від КНП. Розрізняються вони за розміром санітарно-захисної зони.

І клас – 1000 м; ІІ клас – 500 м; ІІІ клас – 300 м; IV клас – 100 м;

V клас – 50 м.

До першого класу належать такі підприємства: хімічні, нафтопереробні, паперово-целюлозні та металургійні комбінати, алюмінієві та металоплавильні заводи; до другого – цементні, акумуляторні, гіпсові, вапнякові та азбестові заводи; до третього – керамзитові, скловатні заводи, ТЕЦ, заводи залізобетонних виробів, асфальтобетонні, кабельні; до четвертого – підприємства металообробної промисловості, машинобудівні заводи, електропромисловість; до п’ятого – підприємства легкої промисловості, консервні, електролампово-ліхтарні заводи.

СЗЗ не повинні використовуватися для розширення виробництва, розміщення шкіл, зон відпочинку, лікарень. Вони повинні бути озеленені й упорядковані. В цих зонах насаджують переважно пилостійкі дерева та дерева, що мають бактерицидні властивості (біла акація, береза, канадська тополя, шовковиця, дуб, грецький горіх, сосна, піхта).

Категорію небезпечності підприємства (КНП) розраховують за формулою:

(1),

де: Mj - маса викиду j-ї речовини, т/рік (таблиця 3);

ГДКj- середньодобова ГДК j-ї речовини, мг/м3 (таблиця 2);

n - кількість ЗР, що викидається підприємством (таблиця 4);

aj - безрозмірна константа, що дозволяє співвідносити ступінь шкідливості j-oї речовини з шкідливістю сірчистого ангідриду (SO2). Визначається за таблицею 1.


1Азоту двоокис65
2Аерозоль лакофарбувальних матеріалів65
3Бутилацетат65
4Марганець і його сполуки49
5Сажа65
 
 • 49
Иллюстрация к шагу0258-03-049.mp4
Текст к ситуацииРозташуйте речовини в таблиці 5 в порядку спадання. Вкажіть послідовність речовин…

1Марганець і його сполуки, Бутилацетат, Аерозоль лакофарбувальних матеріалів, Азоту двоокис, Сажа53
2Марганець і його сполуки, Аерозоль лакофарбувальних матеріалів, Азоту двоокис, Сажа, Бутилацетат53
3Марганець і його сполуки, Азоту двоокис, Сажа, Аерозоль лакофарбувальних матеріалів, Бутилацетат50
4Азоту двоокис, Аерозоль лакофарбувальних матеріалів, Бутилацетат, Марганець і його сполуки, Сажа53
5Аерозоль лакофарбувальних матеріалів, Сажа, Азоту двоокис, Марганець і його сполуки, Бутилацетат53
 
 • 50
Текст к ситуацииПобудова санітарно-захисної зони полягає у тому, що навколо усіх джерел будується коло у вигляді тонкої лінії, радіусом рівним розміру санітарно захисної зони. Потім крайні лінії обводять штриховою лінією таким чином, щоб за її межами, не було більше ліній санітарно-захисної зони. Таким чином отримують санітарно-захисну зону промислового підприємства.

Уточнення розміру санітарно-захисної зони слід провести для умов міста Хмельницького, згідно рози вітрів.

(1),

Вкажіть у скільки раз уточнений розмір санітарно-захисної зони відрізняється від нормативного у північно-західному напрямку?


1Менший у 1,5 рази66
2Менший у 2 рази66
3Більший у 2 рази51
4Більший у 2 рази66
5Не відрізняється66
 
 • 51
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

1Продовжити виконання лабораторної роботи52
 
 • 52
Текст к ситуацииОформіть протокол та надішліть його викладачу.

 
 • 53
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 54
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 55
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 56
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 57
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 58
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 59
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 60
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 61
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 62
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 63
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи43
 
 • 64
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи44
 
 • 65
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи46
 
 • 66
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи50