Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

1141. Основи комп’ютерного дизайну

2. Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки

Автор: Кулешова С.Г., Захаркевич О.В.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу1141-02-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск. Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу. Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу

на прикладі графічного редактору растрової графіки

Мета: ознайомитись із особливостями програм растрової графіки Adobe Photoshop та Gimp

Зміст роботи

1. Ознайомитись із особливостями роботи графічних редакторів растрової графіки.

2. Створити 2 тематичні композиції за допомогою інструментів Рисование.

3. Виконати графічний аналіз 2 моделей сучасних колекцій одягу і створити 2 композиції на тему «Фрактальна графіка як джерело творчості».

4. Виконати кольорову та фактурну проробку ескізу моделі одягу.

Контрольні питання

1. Які інструменти входять до складу головної палітри інструментів програми Adobe Photoshop?

2. Які інструменти входять до складу головної палітри інструментів програми Gimp?

3. Як вибрати основний та фоновий кольори?

4. Для чого використовується палітра История?

5. Як змінити параметри лінії?

Методичні вказівки

1. Особливості роботи графічних редакторів растрової графіки

Програма Adobe Photoshop використовується для роботи з будь-якими зображеннями, які можуть бути введені зі сканера, із цифрового фотоапарата або фотокамери, ескізами, малюнками, фотографіями. При чому ескізи і фотографії програмою сприймаються однаково як растрові графічні об’єкти.

Робочі інструменти – це кнопки керування, призначені для виконання різноманітних операцій по обробці зображення, а також для вибору режимів їх відображення на екрані. Так як ці інструменти розташовані компактно, їх ще називають блоком інструментів.

Основна панель блоку, яка має прямокутну форму, знаходиться зліва, а додаткові панелі – справа. Основна панель присутня на екрані завжди, а додаткові відчиняються лише в разі переносу інструментів з цих панелей на основну.

Photosh

Рис. 2.1 – Інструменти малювання Adobe Photoshop

В кожній комірці основної панелі знаходиться один інструмент або ціла група. Якщо інструментів кілька, то в правому нижньому кутку комірки буде зображена невелика чорна позначка. Клацнувши по комірці та зафіксувавши на деякий проміжок часу кнопку миші в натиснутому стані, можна розкрити відповідну додаткову панель з розташованими в ній інструментами. Для вибору одного із них слід установити на ньому покажчик та відпустити кнопку миші. Даний інструмент буде розташовано в комірці блоку та стане активним.

Половину функціональних можливостей програми становлять інструменти малювання, які представляють інтерес, як засоби художнього оформлення зображень. Вони нагадують звичні для будь-якого художника інструменти, але робота з ними відрізняється від роботи вручну, тому вимагає певних навичок, як теоретичних, так і практичних. Основні з них (рис.2.1):

Інструменти Airbrush і Paintbrush (Кисти) (1) дозволяють створювати мазки пензлів найрізноманітніших конфігурацій і властивостей.

Інструмент Paintbrush частіше створює більш жорсткі мазки, густина мазка інструменту залежить від часу його застосування. Користуючись ним можна працювати з опцією Wet Edges (мокрі краї), яка створює ефект малювання аерозольним балончиком з фарбою на гладкій поверхні.

Густина мазка Airbrush залежить від кількості часу, протягом якого користувач утримує його над необхідним об’єктом. Працюючи з цим інструментом можна задавати параметри: розмір пензля, режим накладання, натиск на інструмент і т.п. До того ж він має спеціальну палітру динамічності пензля, яка визначає опції переходу мазка пензля з початкового стану в будь-який інший трьома параметрами: розмір пензля, натиск (прозорість) і колір (від кольору переднього плану до фонового).

Вид використовуваного пензля обирається в значно розширеній і доповненій в можливостях палітрі пензлів. За допомогою прапорців можна відрегулювати будь-який із колосально великої кількості пензлів за бажанням. Бібліотека пензлів і зручність їх регулювання у новій версії програми вражає, але за необхідністю чи бажанням бібліотеку можна поповнювати.

Рис. 2.2 – ПалітраBrushes (Кисти) зі стандартними пензлямиРис. 2.3 – ПалітраBrushes (Кисти) з декоративними пензлями

Інструменти групи Stamp (2) – Clone Stamp і PatternStamp – дозволяють використовується для видалення з малюнків дефектів, заміни непотрібних елементів чи їх частин. Для використання цього інструменту необхідно при натиснутій клавіші <Alt> натиснути на потрібному елементі. При використанні Clone Stamp слід користуватися пензлями з мокрими краями, це дозволить вписувати копійований об’єкт непомітно і реалістично.

Інструмент Eraser (гумка) (3), як не дивно, відноситься до інструментів малювання, але на відміну від них, не додає дані в зображення, а видаляє їх.

При використанні інструменту до багатошарових зображень з вимкненою опцією Preserve Transparency (блокування прозорості) вже існуючі дані замінюються прозорими. На прошарках, де ввімкнена вказана опція, інструмент малює кольором фону.

Крім звичного інструменту Eraser, є також спеціальний інструмент Background Eraser, що видаляє пікселі фонового прошарку і замінює їх на прозорі. Вірно відкорегувавши параметри цього інструменту, можна добитися точного виведення країв об’єктів переднього плану. Усі фонові малюнки за допомогою цього інструменту роблять прозорими. Малий діапазон параметра Tolerance задає невеликий діапазон кольорів, що видаляються (чим більше значення, тим більше пікселів буде видалено із зображення).

При виборі кольорів, що видаляються, використовують опцію Contiguous для видалення всіх кольорів, на які наводиться вказівник.

Інструмент Magic Eraser видаляє на зображенні чи окремому прошарку схожі кольори, базуючись на значенні параметру Tolerance. Серед параметрів інструменту немає регулювання пензля, оскільки область дії визначається виключно кольором. Як і в попередньому випадку інструмент, працюючи в режимі Contiguous, може видаляти всі сусідні пікселі одного кольору в одному прошарку. При виборі All Layers видаляються вказані кольори на усіх прошарках, не тільки на поточному.

Перевага цього інструменту в порівнянні з іншими полягає в можливості виконання тих самих операцій, що виконують інші засоби, але в більшій ефективності виконання покладених на нього задач і з меншими затратами часу.

Інструменти Paint Bucket Tool і Gradient Tool (4) призначені для зафарбовування об’єкту відповідно рівномірно і різноманітними переходами кольору чи кольорів. Колір обирається у спеціальній палітрі кольорів, яка поділяється на звичайну і палітру користувача, що містить безліч готових кольорів для друку. Переходи кольорів у вигляді градієнтів у найрізноманітнішому асортименті представлені в бібліотеці градієнтів. Градієнти також мають палітру зміни вигляду.

Інструмент Eyedropper Tool (5) є незамінним помічником при виборі одиничних кольорів з нескінченно малих ділянок зображення для подальшого їх редагування чи виведення інформації про колір у вікні Info.

Інструмент Lasso (6)є зручним інструментом виділення об’єктів в ручному режимі для подальшого їх редагування. Він представлений також в асортименті додаткових інструментів Polygonal Lasso, призначений для виділення геометрично правильних прямокутних ділянок зображення, і Magnetic Lasso, що є найбільш вживаним інструментом і працює як магніт, прикріплюючись до подібних сусідніх ділянок, тому схибити за його допомогою майже неможливо.

Інструмент Rectangular Marquee (7) призначений для виділення прямокутних зображень, а також має представлені видозміни для еліпсоподібних зображень і фрагментарних.

Інструмент Magic Wand (8) призначений для виділення сусідніх ділянок з подібністю кольорового характеру. Інструмент є незамінним при редагуванні кольорів складних зображень і як помічник при видаленні великих однокольорових ділянок для подальшої їх кольорової корекції.

Інструмент Slice (9) використовується для переміщень частин чи фрагментів зображень, копійованих елементів в рамках одного прошарку.

Особливості графічного редактора GIMP

The GNU Image Manipulation Programабо The GIMPрастровий графічний редактор, із деякою підтримкою векторної графіки. Проект розпочали 1995 року Spencer Kimball і Peter Mattis як навчальний проект в Берклі. В 1997, після закінчення університету GIMP став частиною проекту GNU. Програма підтримується та розвивається товариством добровольців, ліцензована за умовами GNU General Public License.

GIMP використовується для створення та обробки цифрової графіки, а також фотографій, наприклад для створення графіки та логотипів, зміни розміру фотографій, маніпуляцій з кольорами зображення, комбінування зображень з використанням шарів, вилучення елементів зображення, конвертації між різними типами графічних файлів.

Символом GIMP є койотВілбер (Wilber).

GIMP часто використовується як безкоштовна альтернатива Adobe Photoshop, що є домінуючою програмою в сфері растрової графіки.

Серед переваг цієї програми можна виділити наступні:

- висока якість обробки графічних зображень;

- зручність та простота в експлуатації;

- багаті можливості, які дозволяють виконувати будь-які операції по створенню та обробці зображень;

- широкі можливості по автоматизації обробки растрових зображень, які базуються на використанні сценаріїв;

- сучасний механізм роботи з кольоровими профілями, який допускає їх упровадження в файли зображень з метою автоматичної корекції кольорових параметрів при виводі на друк для різних пристроїв;

- великий набір команд фільтрації, за допомогою яких можна створювати різноманітні художні ефекти.

Рис. 2.4 – Панель інструментівGIMPРис. 2.5 – Діалогове вікно Параметры


Рис. 2.6 – Інтерфейс програми GIMP, підменю Диалоги

Рис. 2.7 – Инструменты Рисования графічного редактора GIMP

До Gimp стандартно входять 48 пензлів, також користувач може створювати свої або додавати пензлі, створені іншими (рис. 2.8). Пензлі можуть використовуватися для малювання з різним ступенем прозорості та стирання.

Рис. 2.8 – Бібліотека пензлів графічного редактора GIMPРис. 2.9 – Вбудовані текстури редактора GIMP

Рис. 2.10 – Инструменты Цветаграфічного редактора GIMP

Рис.2.11 – Инструменты Выделения графічного редактора GIMP

Рис. 2.12 – Инструменты Преобразования графічного редактора GIMP

2. Створення тематичних композицій за допомогою Инструментов Рисование

1. Для того, щоб приступити до виконання завдання 1 необхідно створити новий файл (аналог звичайного холста). Для цього потрібно:

- Відкрити меню File(Файл)

- Команда New (Новий)

- Клацнути < ОК >.

2. ИнструментыРисования працюють кольором переднього плану. Для подальшого виконання роботи необхідно задати новий колір переднього плану, рис.2.13. В програмах растрової графіки колір переднього плану (основний) показано в палітрі інструментів в верхньому кольоровому квадраті. Колір заднього плану (фоновий) показано в нижньому кольоровому квадраті. Він використовується для заповнення видалених чи витертих частин зображення.

Для зміни кольору потрібно клацнути на відповідному кольоровому квадраті і в з’явившомуся діалоговому вікні, рис. 2.14, створити потрібний колір.

Рис. 2.13 - Вибір Основного

і Фонового цветов

Рис. 2.14 – Створення

Основного цвета

3. Задати фон за допомогою інструменту Gradient (Градиент) (рис. 2.15) будь-якої з 11 форм градієнта (рис. 2.16) будь-якого кольорового виду (рис. 2.17).

Рис. 2.15 – ІнструментGradient

Вигляд градієнта визначається вектором заданої довжини й напрямку, що відтворюється у визначеному місці на аркуші. Кінці вектора позначені маніпуляторами. Вони задають кольори переходу. Початкова точка вектора відповідає чистому вихідному кольору, кінцева - чистому кінцевому. Між цими точками розташовані змішані кольори.

4. За допомогою інструментів Кисти найрізноманітніших конфігурацій, розмірів, кольорів, режимів накладання – завершити виконання композиції, рис. 2.18 – 2.19.

Рис. 2.16 – Форми градієнтівРис. 2.17 - Кольорові палітри градієнтів

кисть

Рис.2.18 – Приклад композиції, яку створено за допомогою Инструментов Рисованиеграфічного редактора GIMP

8764.jpg

Свідомість перукаря.jpg

Рис.2.19 – Приклади композицій, які створено за допомогою Инструментов Рисованиеграфічного редактора GIMP
Виконання кольорової та фактурної проробки ескізу моделі одягу

Використовуючи запропонований ескіз моделі одягу, палітри інструментів програм Adobe Photoshop, Gimp відобразити фактуру, колір матеріалу та внести необхідні зміни в конструкції моделей одягу.

1. За допомогою палітри Navigator (Навигатор) змінити масштаб зображення.

2. Оберіть інструмент Описание: f-k10Magic Wand (Волшебная палочка), виділіть частину зображення.

3. Задайте колір матеріалу за допомогою інструменту Paint Bucket (Заливка) чи Gradient (Градиент) (рис. 2.15) будь-якої з форм градієнта (рис. 2.16) будь-якого кольорового виду (рис. 2.17).

Увага!Застосувати градієнтну та текстурну заливку можна тільки на виділеному фрагменті зображення! Щоб позбутися виділення, в спадаючому меню Select (Выделение) оберіть Deselect (Ничего не выделено).

Приклади створення колористично-фактурного рішення ескізу сукні за допомогою Инструментов Рисование графічного редактора GIMP представлено на рис. 2.20, 2.21.

4. Знайдіть в мережі Інтернет фото моделі одягу, яка на Вашу думку вдало підійде для фактурної проробки ескізу. За допомогою інструментів Выделение та Преобразование створіть колаж, рис. 2.22, 2.23.

1.jpg

Рис. 2.20 –Приклади створення колористично-фактурного рішення ескізу сукні за допомогою Инструментов Рисованиеграфічного редактора GIMP

1.jpg2.jpg6.jpg5.jpg

Рис. 2.21 – Приклади створення колористично-фактурного рішення ескізу сукні за допомогою Инструментов Рисование графічного редактора GIMP

3.jpg4.jpg11.jpg

Рис. 2.22 – Приклади створення колористично-фактурного рішення ескізу за допомогою інструментів Выделение та Преобразование

7.jpg

1

2

3

4

7.jpg

5

6

Рис. 2.23 – Приклад поетапного створення колажу за допомогою інструментів графічного редактору растрової графіки GIMP

У результаті виконання лабораторної роботи студенти представляють на захист файл, що містить: 2 тематичні композиції створені з використанням Инструментов Рисование; зображення із кольоровою та фактурною проробкою ескізу одягу.


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Пане студенте, для подальшого виконання віртуальної лабораторної роботи необхідно отримати допуск для практичних дій.

Для цього необхідно відповісти на питання контролю теоретичних знань, які вимагаються для виконання лабораторної роботи. Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Ви потребуєте вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт «Матеріал незасвоєний, потребує повторення».


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування. При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке: 1. На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора. Якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується. 2. Серед запропонованих відповідей тільки один варіант вірний.

1Почати тестування5, 6, 7, 8
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииІнструмент для виділення об’єктів чи окремої частини зображення в графічному редакторі растрової графіки це:

1Лассо9, 10, 11, 12
2Овал25
3Фільтр25
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииІнструмент для задання фону чи зафарбовування окремої частини зображення в графічному редакторі растрової графіки це:

1Градієнт9, 10, 11, 12
2Фільтр25
3Лассо25
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий інструмент в графічному редакторі растрової графіки є одночасно інструментом малювання і видалення окремої частини зображення?

1Чарівна паличка25
2Гумка9, 10, 11, 12
3Градієнт25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииAdobe Photoshop використовується для роботи з будь-якими зображеннями, які можуть бути введені зі сканера, із цифрового фотоапарата; ескізами, малюнками, сприймаючи їх як

1растрові графічні об’єкти9, 10, 11, 12
2векторні графічні об’єкти25
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииГрафічний редактор Gimp представляє собою спеціалізований інструментальний засіб, який призначено для обробки __________ зображень

1Растрових13, 14, 15, 16
2Векторних25
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть кількість категорій фільтрів, що властиві графічному редактору Adobe Photoshop

11413, 14, 15, 16
2325
34025
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПалітра, що використовується для зміни масштабу зображення у середовищі графічного редактора Adobe Photoshop

1Градієнт25
2Пензлі25
3Навігатор13, 14, 15, 16
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииБібліотеку пензлів будь-якого графічного редактора можна поповнювати за бажанням користувача

1Істина13, 14, 15, 16
2Хибність25
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииРозмір та форму пензля (гумки тощо) можна змінювати за бажанням користувача у будь-якому із графічних редакторів

1Істина17, 18, 19, 20
2Хибність25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть графічний редактор растрової графіки

1Adobe Photoshop17, 18, 19, 20
2Corel Draw25
3Xara25
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ всіх графічних редакторах присутні щонайменше декілька інструментів виділення об’єктів

1Істина17, 18, 19, 20
2Хибність25
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки інструментів виділення зазвичай присутні у графічних редакторах векторної графіки?

1Один25
2Жодного25
3Декілька17, 18, 19, 20
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки форм градієнта передбачено у графічному редакторі Adobe Photoshop?

1125
2521, 22, 23, 24
31825
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий із перерахованих інструментів дозволяє найточніше і за найкоротший час виконати виділення об’єкту в середовищі графічного редактора Adobe Photoshop?

1Ласо25
2Прямолінійне ласо25
3Магнітне ласо21, 22, 23, 24
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля переміщення певного об’єкту в середовищі редактора растрової графіки потрібно фрагмент

1Зафарбувати25
2Виділити21, 22, 23, 24
3Зменшити25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо всередині зображення у середовищі редактора растрової графіки є виділений фрагмент, то при використанні інструменту «Заливка» дії будуть виконуватись

1всередині виділення21, 22, 23, 24
2поза межами виділення25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ редакторах растрової графіки можна змінювати колір переднього плану за допомогою палітри кольорів

1Істина26
2Хибність25
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПереміщення повзунка у палітрі «Навігатор» редактора Adobe Photoshop спричинює

1зміну кольору зображення25
2зміну масштабу зображення26
3деформацію зображення25
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииРозмір та форму гумки у середовищі редактора растрової графіки Adobe Photoshop можна змінити за допомогою палітри

1Виділення25
2Пензлі26
3Форма25
 
 • 24
Текст к ситуацииКнопки керування, призначені для виконання різноманітних операцій по обробці зображення, а також для вибору режимів їх відображення на екрані - це

1оператори25
2палітри25
3робочі інструменти26
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту.

На жаль, Ви неправильно відповіли на питання тесту, тому пропонуємо Вам уважно переглянути теоретичний матеріал і після цього спробувати повторно надати відповіді на питання тестового контролю.


1Готовність до тестування3
 
 • 26
Текст к ситуацииВітаємо із успішним виконанням тестових завдань.

Ви можете приступити до виконання лабораторної роботи.


1Виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема: Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки

Мета: ознайомитись із особливостями програм растрової графіки Adobe Photoshop та Gimp


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Текст к ситуацииЗверніть увагу!

Графічний редактор Adobe Photoshop може бути використаний лише за умови наявності ЛІЦЕНЗІЇ!

Графічний редактор Gimp розповсюджується БЕЗКОШТОВНО і може бути встановлений на Ваш персональний комп’ютер за допомогою наступного посилання http://www.gimp.org/

Оберіть наявне на Вашому персональному комп’ютері програмне забезпечення для виконання лабораторної роботи:


1Adobe Photoshop29
2Gimp32
 
 • 29
Иллюстрация к шагу1141-02-029.mp4
Текст к ситуацииОзнайомлення із робочим середовищем графічного редактора Adobe Photoshop (панелі інструментів, діалогові вікна)

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Иллюстрация к шагу1141-02-030.mp4
Текст к ситуацииОсобливості роботи із пензлями у середовищі Adobe Photoshop

1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 31
Иллюстрация к шагу1141-02-031.mp4
Текст к ситуацииОсобливості роботи з кольоровими палітрами та градієнтами у середовищі Adobe Photoshop

1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 32
Иллюстрация к шагу1141-02-032.mp4
Текст к ситуацииОзнайомлення із робочим середовищем графічного редактора Gimp (панелі інструментів, діалогові вікна)

1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 33
Иллюстрация к шагу1141-02-033.mp4
Текст к ситуацииОсобливості роботи із пензлями у середовищі Gimp

1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 34
Иллюстрация к шагу1141-02-034.mp4
Текст к ситуацииОсобливості роботи з кольоровими палітрами та градієнтами у середовищі Gimp

1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 35
Текст к ситуацииВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ 1

Створити тематичну композицію за допомогою Инструментов Рисование, використовуючи лише пензлі різні за кольором та формою. Тему композиції слід обрати самостійно. Можливі варіанти: привітальна листівка, ілюстрація до казки, імітація живопису тощо.


1Приступити до виконання завдання37
2Переглянути приклад виконання завдання36
 
 • 36
Иллюстрация к шагу1141-02-036-00.jpg
Текст к ситуацииПриклад виконання завдання 1

1Приступити до виконання завдання37
2Переглянути завдання ще раз35
 
 • 37
Текст к ситуацииУ процесі виконання завдання 1

1не змінюється розмір пензля38
2не змінюється колір пензля39
3не виникло проблем, продовжити виконання40
 
 • 38
Иллюстрация к шагу1141-02-038.mp4
Текст к ситуацииДля зміни розміру пензля потрібно змінити параметри інструменту

1Успішно, продовжити виконання40
 
 • 39
Иллюстрация к шагу1141-02-039.mp4
Текст к ситуацииДля зміни кольору пензля потрібно викликати палітру кольорів, натиснувши лівою кнопкою миші на основний колір в панелі інструментів.

Зверніть увагу, що окремі пензлі НЕ ЗМІНЮЮТЬ свого кольору!


1Успішно, продовжити виконання40
 
 • 40
Текст к ситуацииВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ 2

Створити композицію за допомогою Инструментов Выделение і Инструментов Рисование, використовуючи лише різні за формою та кольором градієнти.


1Приступити до виконання завдання42
2Переглянути приклад виконання завдання41
 
 • 41
Иллюстрация к шагу1141-02-041-00.jpg
Текст к ситуацииПриклад виконання завдання 2

1Приступити до виконання завдання42
2Переглянути завдання ще раз40
 
 • 42
Текст к ситуацииУ процесі виконання завдання 2

1не працюють інструменти43
2не виникло проблем, продовжити виконання44
 
 • 43
Иллюстрация к шагу1141-02-043.mp4
Текст к ситуацииНа жаль, Ви припустилися помилки. Потрібно відмінити дію пов’язану із виділенням певної області: Выделение/Снять выделение (Gimp) або в спадаючому меню Select (Выделение) оберіть Deselect (Ничего не выделено) (Adobe Photoshop)

1Команди запрацювали44
2Команди не працюють, почати спочатку40
 
 • 44
Текст к ситуацииВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ 3

Виконати кольорову та фактурну проробку ескізу моделі одягу

Використовуючи запропонований ескіз моделі одягу, палітри інструментів програм Adobe Photoshop, Gimp відобразити фактуру, колір матеріалу та внести необхідні зміни в конструкції моделей одягу.


1Обрати шаблон ескізу одягу45, 46, 47
2Переглянути приклад виконання завдання48
 
 • 45
Иллюстрация к шагу1141-02-045-00.jpg
Текст к ситуацииЗбережіть файл із запропонованим шаблоном ескізу одягу під власним прізвищем (клацанням правої кнопки миші на зображенні викликається спадаюче меню, в якому слід обрати «Сохранить как…») і відкрийте у середовищі обраного Вами графічного редактора растрової графіки.

1Файл збережено49
 
 • 46
Иллюстрация к шагу1141-02-046-00.jpg
Текст к ситуацииЗбережіть файл із запропонованим шаблоном ескізу одягу під власним прізвищем (клацанням правої кнопки миші на зображенні викликається спадаюче меню, в якому слід обрати «Сохранить как…») і відкрийте у середовищі обраного Вами графічного редактора растрової графіки.

1Файл збережено49
 
 • 47
Иллюстрация к шагу1141-02-047-00.jpg
Текст к ситуацииЗбережіть файл із запропонованим шаблоном ескізу одягу під власним прізвищем (клацанням правої кнопки миші на зображенні викликається спадаюче меню, в якому слід обрати «Сохранить как…») і відкрийте у середовищі обраного Вами графічного редактора растрової графіки.

1Файл збережено49
 
 • 48
Иллюстрация к шагу1141-02-048-00.jpg
Текст к ситуацииПриклад виконання завдання 3

1Приступити до виконання завдання44
 
 • 49
Иллюстрация к шагу1141-02-049.mp4
Текст к ситуацииВідкрийте збережений вами файл шаблону ескізу одягу та збережіть файл під новим ім’ям (Сохранить как). Розфарбуйте малюнок за допомогою пензлів різного кольору та форми.

1Продовжити виконання завдання50
2Не вдається змінити колір51
 
 • 50
Иллюстрация к шагу1141-02-050.mp4
Текст к ситуацииВідкрийте файл шаблону ескізу одягу та збережіть файл під новим ім’ям (Сохранить как). Розфарбуйте малюнок за допомогою градієнтів та інструментів виділення.

1Продовжити виконання завдання52
2Не вдається виконати дії, не працюють інструменти53
 
 • 51
Иллюстрация к шагу1141-02-051.mp4
Текст к ситуацииПеревірте, будь ласка, режим кольорового відображення. Слід змінити у меню Изображение режим на положення RGB.

1Успішно, продовжити виконання50
 
 • 52
Иллюстрация к шагу1141-02-052.mp4
Текст к ситуацииВідкрийте файл шаблону ескізу одягу та збережіть файл під новим ім’ям (Сохранить как). Знайдіть в мережі Інтернет фото моделі одягу, яка на Вашу думку вдало підійде для фактурної проробки ескізу. За допомогою інструментів ножиць слід вирізати потрібну модель і вставити у файл з ескізом.

1Продовжити виконання роботи54
2Не вдалось замкнути контур виділення об’єкту55
 
 • 53
Иллюстрация к шагу1141-02-053.mp4
Текст к ситуацииНа жаль, Ви припустилися помилки. Потрібно відмінити дію пов’язану із виділенням певної області: Выделение/Снять выделение (Gimp) або в спадаючому меню Select (Выделение) оберіть Deselect (Ничего не выделено) (Adobe Photoshop)

1Команди запрацювали52
 
 • 54
Иллюстрация к шагу1141-02-054.mp4
Текст к ситуацииЗа допомогою інструменту «Масштаб» підібрати розмір вставленого об’єкту до розмірів ескізу. Перенести за допомогою інструменту «Перемещение» модель одягу на фігуру.

1Продовжити виконання роботи56
2Не вдається завершити команду масштабування58
 
 • 55
Текст к ситуацииСлід декілька разів натиснути клавішу «Enter»

1Продовжити виконання роботи54
 
 • 56
Иллюстрация к шагу1141-02-056.mp4
Текст к ситуацииВідкорегувати зображення моделі одягу відповідно до положення фігури за допомогою інструментів «Гумка», «Поворот», «Масштаб» (за потреби).

1Продовжити виконання роботи57
 
 • 57
Текст к ситуацииВітаємо! Ви успішно виконали лабораторну роботу!

Тепер оформіть звіт з лабораторної роботи згідно представленого зразка, запишіть його окремим файлом та відправте викладачу зі своєї персональної сторінки.

Зверніть увагу, що файли із зображеннями повинні бути вставлені у документ текстового редактора Word (97-2003) за допомогою команд Вставка/Рисунок из файла…


1Продовжити виконання роботи59
 
 • 58
Текст к ситуацииСлід декілька разів натиснути клавішу «Enter»

1Продовжити виконання роботи56
 
 • 59
Текст к ситуацииОформіть протокол і відішліть викладачу. Зразок:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології і конструювання швейних виробів

ЛЦДН м. Дніпропетровська

ЛАБОРАТОРНАРОБОТА №2

з предмету:

«Основи комп’ютерного дизайну»

Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки

Виконала

ст.гр. ШВ (к)зс-2: Карапиш Ольга Сергіївна

Викладач

к.т.н., доц.: Кулешова Світлана Геннадіївна

Для виконання лабораторної роботи обрано графічний редактор Gimp.

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3