Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Перелiк лабораторних робiт
 

194. Хімія

231. Основи конструювання виробiв

249. Бiологiя

250. Топографія з основами картографії

257. Моніторинг довкілля

258. Моделювання i прогнозування стану довкiлля

261. Техноекологія

265. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

271. Банки екологiчної iнформацiї

272. Техноекологія (Промислова екологія)

274. Основи біотехнології. Біоіндикація

283. Проект нормативів ГДС

287. Фiзика

544. Технiка i технологiя машинобудування

590. Основи технології виробів

594. Інформатика і системологія

724. Метеорологія і кліматологія

725. Гідрологія

735. Ґрунтознавство

738. Фітомеліорація

1141. Основи комп’ютерного дизайну

2000. Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами

3000. Комп’ютерна графіка